Sök böcker och film

Handtag, famntag, klapp eller kyss 

Gunilla Matheny (2017)
 Böcker och rapporter

Trots att sexualiteten hela tiden finns runt omkring oss är den fortfarande ett icke-ämne inom vård och omsorg. Ofta saknas ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma rutiner.

Trots att sexualiteten hela tiden finns runt omkring oss är den fortfarande ett icke-ämne inom vård och omsorg. Ofta saknas ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma rutiner. På ett konkret sätt ger boken exempel på hur innehållet kan användas på arbetsplatser för att vidareutveckla arbetsgruppers förmåga att arbeta med frågorna.

 

Förlag • Vårdförlaget

Polis och ordningsvakt möter personer med demenssjukdom 

Svenskt Demenscentrum (2017)
 Böcker och rapporter

Som polis och ordningsvakt möter du personer med demenssjukdom i olika situationer, förmodligen ofta utan att veta om det. Vilka tecken kan tyda på demenssjukdom? Hur bör du bemöta en person som har svårt att minnas och att utrycka sig på grund av sjukdom?

Som polis och ordningsvakt möter du personer med demenssjukdom i olika situationer, förmodligen ofta utan att veta om det. Vilka tecken kan tyda på demenssjukdom? Hur bör du bemöta en person som har svårt att minnas och att utrycka sig på grund av sjukdom? Det är ett par frågor som tas upp i denna skrift som ger dig många användbara tips och råd för ditt arbete.

Lovis Ansjovis och glömskan 

Maria Estling Vannestål (2017)
 Barn och ungdom

Lovis Ansjovis farfar bor på en liten i skärgården och har ett hjärta lika stort som havet. Men när han fyller år och hela släkten tar båten ut till ön förstår Lovis att något inte är som vanligt.

Lovis Ansjovis farfar bor på en liten i skärgården och har ett hjärta lika stort som havet. Men när han fyller år och hela släkten tar båten ut till ön förstår Lovis att något inte är som vanligt.

De vuxna tycker att farfar har blivit vimsig och på kalaset går det mesta fel. Han säger konstiga saker, tårtan blir en katastrof och både farfar och hans glasögon försvinner.

Vad är det egentligen som har hänt?

Illsutrationer: Sanna Hellberg
Förlag: Idus förlag

Jag vet inte vad som händer 

Anna Norlin (2017)
 Böcker och rapporter

Marias mamma Elsa har blivit demenssjuk. Hon ringer allt oftare, ställer förvirrade frågor och pratar osammanhängande. Ensam i lägenheten hankar hon sig fram. Nyss har hon klarat allt själv, haft många vänner och ett rikt socialt liv.

Marias mamma Elsa har blivit demenssjuk. Hon ringer allt oftare, ställer förvirrade frågor och pratar osammanhängande. Ensam i lägenheten hankar hon sig fram. Nyss har hon klarat allt själv, haft många vänner och ett rikt socialt liv.

Så drabbar en stroke. Elsa hamnar i rullstol och får flytta till institutionsboende. Med ens förändras allt. Elsas värld slås sönder, det känns som att hamna i ett fängelse. Maria går bredvid, kämpar för att skapa trygghet i kaos. Samtidigt kryper tankar om livets skörhet och det egna åldrandet närmare.

Jag vet inte vad som händer är en gripande berättelse om en av våra vanligaste folksjukdomar. En sjukdom som gräver ett hål i hjärnan och utplånar delar av ens identitet. Det är också en historia om kärleken mellan mor och dotter, om Norrbottnisk Klådda och om ett liv som både försvinner och rullas upp.

Förlag • NO Publishing AB

Sexualitet och demenssjukdom 

Svenskt Demenscentrum & Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (2017)
 Böcker och rapporter

Vad händer med sexualiteten vid demenssjukdom och hur kan yrkesverksamma som möter personer med demenssjukdom och anhöriga ta upp temat?

Vad händer med sexualiteten vid demenssjukdom och hur kan yrkesverksamma som möter personer med demenssjukdom och anhöriga ta upp temat?

Skriften Sexualitet och demenssjukdom – En skrift för dig som arbetar med personer som har demenssjukdom är framtagen av Svenskt Demenscentrum och Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Vår förhoppning är att den ska spegla bredden av frågeställningar man kan möta inom vården och omsorgen. Syftet med skriften är att göra temat pratbart. Att göra den sexuella hälsan pratbar innebär inte att man måste vara expert inom området, utan snarare att kunna och vilja möjliggöra samtal kring sexualitet.

Skriften kan läsas från pärm till pärm alternativt i valda delar. Den kan också användas som underlag för gruppdiskussioner på arbetsplatser eller i studiesammanhang på vård- och omsorgsutbildningar. Det finns exempel från vård- och omsorgsverkligheten som med fördel kan användas som diskussionsunderlag.

Beställ den från vår webbshop » (nytt fönster)
Ladda ner skriften som PDF (gråskala) » (nytt fönster)

Lex Katarina 

Maria Estling Vannestål (2016)
 Böcker och rapporter

Katarina är inte sextio år med utflyttade barn, en trygg karriär och all tid i världen när hennes mamma drabbas av en demenssjukdom. Katarina är strax under fyrtio, chef, fru och trebarnsmamma. Hon lever i sandwichgenerationen, klämd av krav både uppifrån och nedifrån.

Katarina är inte sextio år med utflyttade barn, en trygg karriär och all tid i världen när hennes mamma drabbas av en demenssjukdom. Katarina är strax under fyrtio, chef, fru och trebarnsmamma. Hon lever i sandwichgenerationen, klämd av krav både uppifrån och nedifrån. Alltid är det någon som behöver henne. Att dessutom tvingas bevittna sin mammas gradvisa nedmontering är en tung process som väcker svårhanterliga känslor vid sidan av sorgen. I synnerhet när den nära och kärleksfulla relationen mellan mor och dotter inte är så självklar som den borde vara.

Lex Katarina är en bok om skuld, skam och otillräcklighet, men också om den vardagsglädje, utveckling och försoning som skymtar bakom molnen.

Förlag: Kompass Förlag

I går sjöng näktergalen 

Eivor Martinus (2016)
 Böcker och rapporter

Igår sjöng näktergalen - en sann berättelse om kärlek och alzheimer handlar om att leva med döden i farstun. När Derek fick sin diagnos på alzheimersjukdomen rasade inte hela hans värld samman.

Igår sjöng näktergalen - en sann berättelse om kärlek och alzheimer handlar om att leva med döden i farstun. När Derek fick sin diagnos på alzheimersjukdomen rasade inte hela hans värld samman. Med hjälp av musik, vänner och familjens kärlek kunde han fortsätta leva ett någorlunda normalt liv i flera år. Även om den objudne gästen i farstun till slut tränger sig på så har de tio åren som har förflutit sen diagnosen hunnit fyllas av mycket glädje och kärlek . Trots ämnet så är det inte en deprimerande berättelse. Det är en bok som säger lika mycket om kärlekens kraft som om sjukdomens destruktivitet.

Förlag • Carlsson

Demens – möjligheter till livskvalitet 

Nordens välfärdscenter (2016)
 Böcker och rapporter

Demens har länge antagits ha främst med åldrandet att göra. Steg för steg har dock insikten om att det handlar om en sjukdom ökat. Om det är både vårdpersonal och forskare överens.

Demens har länge antagits ha främst med åldrandet att göra. Steg för steg har dock insikten om att det handlar om en sjukdom ökat. Om det är både vårdpersonal och forskare överens.

Var tredje sekund beräknas en människa insjukna i en demenssjukdom. Forskarna är överens om att antalet demenssjuka kommer att fortsätta öka. Sjukdomen är en global utmaning och dramatiska ökningstal väntar även Norden.

I denna rapport går att läsa om hur Norden agerar, var för sig och tillsammans, för att möta utmaningarna rörande demens.

Ladda ner rapport » (PDF, 68 sidor)

Vision Zero: For Dementia Care without Restraint 

Svenskt Demenscentrum (2016)
 Böcker och rapporter

Sometimes, when working with people with dementia, one faces challenging situations. Some symptoms and behaviour are difcult to approach and can lead up to situations where persons are at risk of getting injured.

Sometimes, when working with people with dementia, one faces challenging situations. Some symptoms and behaviour are difcult to approach and can lead up to situations where persons are at risk of getting injured. Locking a door, chair trays or tables in front of a wheelchair or other restraints can then be seen as a last resource. But there are often better alternatives, that also are consistent with Swedish law.

Our aim with this book is to inspire and give you tools to work person­centred. A person­centred care is the key to prevent dif cult situations to arise, and is also a way to develop strategies to respond to them if they occur. The book’s title is also our aim and something to strive for, Vision Zero: For Dementia Care without Restraint.

Please contact us via e-mail if you have any questions regarding how to place an order, info@demenscentrum.se

Boken om Stig 

Carina Boberg (2016)
 Böcker och rapporter

Carina Bobergs man Stig fick diagnosen Lewy body sjukdom i januari 2012. Men redan 2008 märkte familjen att Stig hade svårt med vissa vardagssysslor. Efterhand blev vardagen allt svårare. Stig gick ner i vikt och började få en framåtlutande kroppshållning.

Carina Bobergs man Stig fick diagnosen Lewy body sjukdom i januari 2012. Men redan 2008 märkte familjen att Stig hade svårt med vissa vardagssysslor. Efterhand blev vardagen allt svårare. Stig gick ner i vikt och började få en framåtlutande kroppshållning. Det blev svårt att knyta slipsen och Stig blev alltmer orolig. 2010 blev ett omvälvningens år med hemtjänst och städhjälp.

Carina Bobergs har skrivit en intressant och engagerande skildring av hur det är att leva med en anhörig som drabbats av Lewy body sjukdom.

Boken kan beställas av författaren,
e-post: csboberg@gmail.com