Förvirringstillstånd

Förvirring är vanligt vid demenssjukdom. Den som drabbas av ett förvirringstillstånd har ofta en bakomliggande hjärnskada eller sjukdom vilket personen med demens har.

Förvirring orsakas ofta av ökad fysisk och psykisk belastnig som exempel  infektion, ny medicin, miljöombyte m.m. En person med demenssjukdom som plötsligt ändrar sitt beteende och blir orolig, aggressiv och kanske får hallucinationer kan vara drabbade av förvirring. Andra kan få andra symptom vid förvirring men alla har ett grumlat medvetande och en förändring i symptombilden. Därför ska misstanke om förvirring utredas skyndsamt så att orsaken som ligger bakom tillståndet snarast kan åtgärdas.  Läs mer om förvirring i exemplet Greta »

Publicerad: 2008-09-18, Uppdaterad: 2020-01-14