Dina rättigheter

Om du är i behov av hjälp och inte kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt att söka bistånd. Biståndet kan avse, ledsagning, avlösning, trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvård, servicehus eller vård- och omsorgsboende.

Du ansöker genom att ta kontakt med stadsdelsförvaltningens/kommunens biståndshandläggare som utreder ditt behov av hjälp och fattar beslut. Det är ditt individuella behov som avgör rätten till bistånd.

Ett beslut om bistånd ska vara skriftligt. I det fall din ansökan avslås ska orsaken klart framgå av beslutet. Du kan alltid överklaga ett beslut om avslag. Om du behöver hjälp att överklaga ett beslut ska biståndshandläggaren hjälpa dig.

Publicerad: 2008-09-10, Uppdaterad: 2020-01-14