Demens i siffror

Hur många har en demenssjukdom?

SVERIGE

År 2019 uppgick antalet personer med demenssjukdom till ca 150 000.
Varje år beräknas 20 00025 000 personer insjukna.

Prognos för antalet demensjuka:
År 2030: 188 000
År 2050:  253 000

I antalet för år 2019 är personer som är yngre än 65 år inkluderade. De beräknas till ca 5 400 men antalet är mycket osäkert. Prognosen för åren 2030 och 2050 avser endast personer som är 65 år och äldre. Den är baserade på dagens befolkningsprognoser och att det inte utvecklas nya behandlingsmetoder eller bättre förebyggande åtgärder som kan påverkar antalet. 

Källa: Källa: Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2019, Karolinska Institutet

VÄRLDEN

I världen lever ca 55 miljoner med en demenssjukdom.
Prognos för antalet personer med demenssjukdom:
År 2030: 75 miljoner

Källa: World Alzheimer Report 2021, Alzheimer´s Disease International


Vad kostar demenssjukdomar samhället?

Det totala samhällskostnaderna för demenssjukdomar i Sverige beräknas till
närmare 81,6 miljarder kr som är fördelade på:

 • Kommuner (bl a särskilt boende, hemtjänst):
  66,8 miljarder kr
 • Regioner (bl a läkemedel och läkarbesök):
  1,3 miljarder kr
 • Informell vård (anhörigas obetalda vård):
  12,5 miljarder kr
 • Andra indirekta kostnader (sjukersättning och sjukfall):
  miljard kr

Källa: Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2019, Karolinska Institutet

Samtliga redovisade siffror ovan är ungefärliga och bygger på beräkningar baserade på olika befolkningsstudier.

Publicerad: 2008-06-19, Uppdaterad: 2023-09-06