Utvidgad demensutredning

Utvidgad demensutredning görs när den basala utredningen inte ger tillräckliga svar på vad patientens symptom beror på. Det kan till exempel bero på en svårbedömd symptombild eller att patienten har en ovanlig demenssjukdom.

Utvidgad demensutredning görs vid minnesmottagning eller annan specialistklinik. Personer i yrkesverksam ålder remitteras ofta direkt till specialistklinik.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid demenssjukdom (2017) innhåller rekommendationer även för utvidgade demensutredningar. Nedan tar vi upp de viktigaste (åtgärdernas prioritet inom parentes):

Neuropsykologiska tester

Genom neuropsykologiska tester bedöms bland annat minne, språk, uppmärksamhet och exekutiv förmåga (prio 3).

Hjärnavbildning med magnetkamera

Magnetresonanstomografi kallas allmänt för magnetkamera eller MR-kamera. Det används för att bland annat avläsa aktiviteten i olika delar av hjärnan (prio 4).

FDG-PET

PET står för positronemissionstomografi. Det är en teknik som, tillsammans med spårämnet 18F-FDG, bland annat kan användas för avläsa aktiviteten i olika delar av hjärnan (prio 4).

Biomarkörer i ryggvätska

Analys av biomarkörer i ryggvätska (cerebrospinalvätska) kan vara ett värdefullt diagnosinstrument (prio 4).

Undersökning med SPECT

SPECT står för Single Photon Emission Computed Tomography. Tekniken gör det möjligt att bland annat undersöka dopamintransportsystemet i hjärnan, något som kan bidra till att ställa korrekt diagnos vid misstänkt Lewykroppsdemens (prio 5).

 

 

Publicerad: 2012-04-19, Uppdaterad: 2020-10-29