Vaskulär demens

Det finns inga läkemedel som kan lindra symptomen vid vaskulär demens. Däremot används läkemedel för att förhindra att nya kärlskador uppkommer. Personer med strokerelaterad demens får ofta låga doser acetylsalicylsyra, t ex Magnecyl eller Bamyl, för att förebygga blodproppsbildning och därmed ytterligare hjärninfarkter. En annan förebyggande åtgärd kan vara att sänka ett högt blodtryck som ökar risken för nya kärlskador.

Publicerad: 2008-08-12, Uppdaterad: 2020-01-14