Andra utbildningar

Logga Silivahemmet

Silviahemmet erbjuder kunskapscertifiering i demenskunskap till vård- och omsorgsenheter. Det har även kurser och föreläsningar som riktar sig till olika yrkeskategorier och till anhöriga. Läs mer på Silviahemmets webb (nytt fönster)

Riksförbundet Huntingtons sjukdom erbjuder både fysiska utbildningar och webbutbildningar. Du hittar dem på webbplatsen huntington.se (nytt fönster)

Lindring bortom boten är Betaniastiftelsens avgiftsfria webbutbildning om palliativ vård. Utbildningen finns på Betaniastiftelsens webb (nytt fönster)

BPSD-registret 

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att minska förekomst och allvarlighetsgrad av ångest, hallucinationer, ätstörningar och andra BPSD-symptom. En avgiftsfri webbutbildning tar upp hur man kan arbeta med BPSD-registret.

För frågor om denna webbutbildning, mejla bpsd.sus@skane.se eller ring
040-33 55 78.

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att minska förekomst och allvarlighetsgrad av ångest, hallucinationer, ätstörningar och andra BPSD-symptom. En avgiftsfri webbutbildning tar upp hur man kan arbeta med BPSD-registret.

För frågor om denna webbutbildning, mejla bpsd.sus@skane.se eller ring
040-33 55 78.

Publicerad: 2016-03-01, Uppdaterad: 2021-01-22

BPSD-registret

Kunskapsguiden.se 

På Kunskapsguiden.se finns länkar till olika webbutbildningar som kan stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utbildningarna är avgiftsfria och tillgängliga för alla men vänder sig ofta till specifika yrkesgrupper utifrån olika ämnesområden. Gå till Kunskapsguiden.se » (nytt fönster)

På Kunskapsguiden.se finns länkar till olika webbutbildningar som kan stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utbildningarna är avgiftsfria och tillgängliga för alla men vänder sig ofta till specifika yrkesgrupper utifrån olika ämnesområden. Gå till Kunskapsguiden.se » (nytt fönster)

Publicerad: 2016-03-02, Uppdaterad: 2024-05-02

Privata utbildningsföretag 

Hattstugan vård och utbildning (nytt fönster)

Lära.se (nytt fönster)

Hattstugan vård och utbildning (nytt fönster)

Lära.se (nytt fönster)

Publicerad: 2020-01-03, Uppdaterad: 2020-05-20

Utbildning på flera språk 

Migration och kognition (f.d. Migrationsskolan) vid Regione Skåne erbjuder en avgiftsfri webbutbildning som översatts till olika språk. Den vänder sig till personer som är drabbade av demenssjukdom och deras anhöriga. I utbildningen ges information om hjärnans anatomi, de vanligaste demenssjukdomarna, svåra symptom vid demens samt bemötande. Utbildningen tar cirka 90 minuter att genomföra finns på följande språk:

 • Svenska
 • Engelska
 • Spanska
 • Persiska/farsi
 • Polska
 • Bosniska/serbiska/kroatiska
 • Turkiska
 • Arabiska
 • Albanska

Migration och kognition (f.d. Migrationsskolan) vid Regione Skåne erbjuder en avgiftsfri webbutbildning som översatts till olika språk. Den vänder sig till personer som är drabbade av demenssjukdom och deras anhöriga. I utbildningen ges information om hjärnans anatomi, de vanligaste demenssjukdomarna, svåra symptom vid demens samt bemötande. Utbildningen tar cirka 90 minuter att genomföra finns på följande språk:

 • Svenska
 • Engelska
 • Spanska
 • Persiska/farsi
 • Polska
 • Bosniska/serbiska/kroatiska
 • Turkiska
 • Arabiska
 • Albanska
Publicerad: 2016-03-01, Uppdaterad: 2022-01-18
Här hittar du utbildningen