Facebook

Demensforum.se är en facebookgrupp för personer med demenssjukdom och anhöriga. Här kan man dela sina tankar och erfarenheter och ställa frågor till andra i samma situation. OBS! Gruppen drivs av Demensförbundet men har bytt namn till Demensforum.se för att inte förväxlas med Demensförbundets officiella facebooksida. Länk till facebookgruppen: https://www.facebook.com/groups/demensforbundet

Sedan tidigare finns flera facebookgrupper för unga anhöriga, se www.unganhorig.se (nytt fönster)

Publicerad: 2014-09-30, Uppdaterad: 2021-01-18