Lättläst (flera språk)

bild från webbsidan Vad är demensVad är demens är namnet på en lättläst webbsida om demenssjukdom. Besökaren får informationen presenterad via text, bilder, animation och tal. Presentationen avslutas med ett quiz som summerar innehållet. Sidorna går bra att läsa på egen hand, eller tillsammans med någon som kan hjälpa till och förklara svåra ord eller innehållet.

Vad är demens är tillgängligt på de nordiska språken, lule-, nord- och sydsamiska samt engelska. Webbsidan är utvecklad och finansierad av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i Norge, Nordens välfärdscenter – en institution under Nordiska ministerrådet – samt Sametinget.

Gå till webbsidan Lättläst om demens (nytt fönster)

 

Mer på samiska

Nätverket Urfolk och demens arbetar bland annat med att översätta olika skattningsskalor till samiska, bland annat Symtomenkäten, MoCA och RUDAS som används vid utredning och uppföljning av demenssjukdom, och Norska Aldring och Helsa har tagit fram en hel del information om demenssjukdomar på samiska.  

Här kan du läsa mer.

Publicerad: 2020-10-28, Uppdaterad: 2024-07-08