Riktlinjer | kvalitetsregister

Nationella riktlinjer 

bild på omslagSocialstyrelsens nationella riktlinjer är en vägledning för god vård och omsorg vid demenssjukdom. Den senaste versionen (2017) innehåller 76 rekommendationer för bland annat utredning, läkemedelsbehandling och omvårdnad. Rekommendationerna har tagits fram av en expertgrupp som gått igenom forskning och beprövad erfarenhet inom området.

Rekommendationerna är numrerade från 1 till 10. Åtgärder som bör erbjudas har 1-3, åtgärder som kan erbjudas har 4-7 och åtgärder som undantagsfall kan erbjudas har 8-10. Rekommendationerna är uppdelade på följande områden:

  • Utredning & uppföljning
  • Multiprofessionellt arbete
  • Stödinsatser (omvårdnad)
  • Läkemedelsbehandling
  • Utbildning
Nationella riktlinjer för demenssjukdom (2017)
Publicerad: 2019-11-22, Uppdaterad: 2022-06-15