Projekt

Svenskt Demenscentrum arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Denna byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. Detta sker bland annat i olika projekt och här presenterar vi några av dem.


DAGS - Inspiration för dagverksamheter


Kognitivt stöd vid kognitiv svikt och demenssjukdom


Samverkan - Standardiserat insatsförlopp


Sömlös vård och omsorg


 

Publicerad: 2024-07-01, Uppdaterad: 2024-07-01