Så arbetar Ekgården med checklistan

På demensboendet Ekgården i Huddinge utvecklas det personcentrerade arbetet. Till sin hjälp har man Checklista demens, ett arbetsredskap som bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

På Ekgården har större delen av personalgruppen samlats för att arbeta med Checklista demens. Det är dags att följa upp Maja som bor på demensboendet (fiktivt namn). För åtta månader sedan fyllde de i hennes checklista för första gången. Diskussionerna går fram och tillbaka och handlar bland annat om hur de ska bemöta Maja när hon är orolig.

– Det brukar fungera bra att erbjuda henne något att äta när hon är orolig och säger att hon måste hem till sina föräldrar, säger undersköterskan Karolina Jernaker.

Under snart två år har Ekgården arbetat med Checklista demens som bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Inom teamet är man överens om att det har lett till en positiv utveckling, både för de äldre som bor på Ekgården och för dem själva.

Gruppbild från Ekgården
AnnKristin Bergström,
enhetschef (t.h.)

Till en början fanns en oro för att checklistan kunde leda till att de skulle bli bedömda av sina kollegor och sin chef. Istället märkte de att det personcentrerade arbetet utvecklades och det blev större fokus på de boende.

– Vi tänker olika vilket innebär att vi lär oss av varandra. Först kändes det konstigt men nu känns det bra, säger undersköterskan Britt Wallentin-Klang och hennes kollegor håller med.

– Vi tvingas att borra ner oss i saker, tidigare kunde det bli mer flyktigt, fyller enhetschef AnnKristin Bergström i.

Varannan vecka, under vård/omsorgsmötet, arbetar man med checklistan. AnnKristin Bergström är övertygad om att en av anledningarna till att den numera är ett naturligt arbetsredskap är att de från början bestämde hur den skulle användas och att de har hållit sig till det.

– Struktur, organisation och tid är viktiga faktorer, säger hon.

– Men det som kanske varit viktigast är att vi har en undersköterska som har i uppdrag att se till att checklistan används och följs upp, fortsätter hon. AnnKristin Bergström betonar dock att det är hennes ansvar som chef att se till att listan används.

Bild på Laila Becker
 Laila Becker,
undersköterska

– Det gäller att inte ge upp, säger Laila Becker som är undersköterskan som ser till att checklistan används och följs upp. Hon håller i varje möte och följer alltid upp i efterhand att alla förändringar dokumenteras av den som är kontaktansvarig.

– Vi behöver tid och det är viktigt att teamet är samlat, fortsätter hon. Under dagens möte deltar, förutom hon själv och AnnKristin Bergström, undersköterskorna Mario Mallma, Britt Wallentin-Klang, Karolina Jernaker och Birgitta Eriksson samt sjuksköterskan Eva Ahlén.

Teamet på Ekgården säger att det är diskussionen och reflektionen som uppstår kring varje person som medför att den personcentrerade omsorgen har blivit mycket bättre och tydligare. Även vikten av en uppdaterad genomförandeplan har blivit tydlig för alla. En aktuell genomförandeplan stärker det personcentrerade arbetssättet.

– Det blir tydligt om något saknas i genomförandeplanen. Att ta en boende i taget är också en fördel, det blir mer fokus, säger undersköterskan Britt Wallentin-Klang.

AnnKristin Bergström säger att det är viktigt att hela det multiprofessionella teamet är närvarande när checklistan används. Hon känner en trygghet i att Ekgården arbetar efter Socialstyrelsens nationella riktlinjer och ser stora fördelar.

– Förut så kunde våra rutiner vara ett hinder i arbetet med att utveckla den personcentrerade omsorgen. I och med checklistan har vi blivit medvetna om detta, och försöker arbeta oss bort från det, säger AnnKristin Bergström.

Efter nästan två år med Checklista demens som arbetsredskap har teamet på Ekgården samlat på sig en mängd erfarenheter. De enas om att de viktigaste faktorerna är att ge checklistan tid och tålamod för då blir det resultat på lång sikt. En annan viktig sak är att verkligen göra uppföljningar, då blir det tydligt vad som fungerar och inte fungerar.

– Att ha en Laila, det vill säga att ha en person som ser till att checklistan verkligen används och följs upp, betyder otroligt mycket, säger AnnKristin Bergström.

Tove Ahner

 

 

Publicerad: 2014-08-18, Uppdaterad: 2020-01-14