Om oss

Svenskt Demenscentrum (SDC) invigdes den 15 februari 2008. Bakom centret står Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet. Uppdraget kommer från Socialstyrelsen och regeringen som även i huvudsak står för SDC:s finansiering. Sedan 1 januari 2013 är Svenskt Demenscentrum en egen stiftelse.

SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Denna byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. SDC arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle.

SDC arbetar för att:

  • samla in, strukturera och sprida kunskap
  • sammanställa utvärderingar och forskningsresultat
  • kunskapsutvecklingen ges en mer tillämpad och praktisk inriktning
  • underlätta implementering av nya kunskaper i vård och omsorg

GDPR 

Vad innebär GDPR?

År 2018 infördes dataskyddslagen GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller inom hela EU-området. Dess främsta syfte är att säkerställa att personuppgifter som du lämnar till myndigheter, företag och organisationer behandlas korrekt och med respekt för din personliga integritet. Lagen ger dig också rätt att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade om dig och – om du så önskar – få uppgifterna raderade.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Har du köpt en bok i Svenskt Demenscentrums webbshop? Eller registrerat ett konto på vår utbildningsportal? I så fall har du lämnat personuppgifter till oss. Svenskt Demenscentrum vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dem. Här är kort om hur vi arbetar kring detta.

Vi efterfrågar endast uppgifter som är nödvändiga för de olika tjänsterna. Dina personuppgifter är i tryggt förvar hos oss och lämnas endast ut till de externa företag som administrerar våra tjänster. Genom avtal har vi säkerställt att de inte får lämna ut några uppgifter till tredje part.

Nyhetsbrev

Du kan bli prenumerant på Svenskt Demenscentrumsnyhetsbrev via hemsidan eller utbildningsportalen (vid registrering). Namn och e-postadress lagras av det företag som administrerar vår nyhetsbrevstjänst. Genom avtal har vi säkerställt att uppgifterna inte får lämnas ut till tredje part. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att mejla nyhetsbrev@demenscentrum.se. Vill du börja prenumerera, anmäl dig längst ned på sidan.

Webbshop

När du beställer böcker från vår webbshop lagras dina personuppgifter på vår egen server. För att kunna leverera böckerna skickas uppgifterna till de företag som sköter distribution respektive ekonomisk redovisning. Genom avtal har vi säkerställt att uppgifterna inte får lämnas ut till tredje part. D

Vad innebär GDPR?

År 2018 infördes dataskyddslagen GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller inom hela EU-området. Dess främsta syfte är att säkerställa att personuppgifter som du lämnar till myndigheter, företag och organisationer behandlas korrekt och med respekt för din personliga integritet. Lagen ger dig också rätt att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade om dig och – om du så önskar – få uppgifterna raderade.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Har du köpt en bok i Svenskt Demenscentrums webbshop? Eller registrerat ett konto på vår utbildningsportal? I så fall har du lämnat personuppgifter till oss. Svenskt Demenscentrum vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dem. Här är kort om hur vi arbetar kring detta.

Vi efterfrågar endast uppgifter som är nödvändiga för de olika tjänsterna. Dina personuppgifter är i tryggt förvar hos oss och lämnas endast ut till de externa företag som administrerar våra tjänster. Genom avtal har vi säkerställt att de inte får lämna ut några uppgifter till tredje part.

Nyhetsbrev

Du kan bli prenumerant på Svenskt Demenscentrumsnyhetsbrev via hemsidan eller utbildningsportalen (vid registrering). Namn och e-postadress lagras av det företag som administrerar vår nyhetsbrevstjänst. Genom avtal har vi säkerställt att uppgifterna inte får lämnas ut till tredje part. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att mejla nyhetsbrev@demenscentrum.se. Vill du börja prenumerera, anmäl dig längst ned på sidan.

Webbshop

När du beställer böcker från vår webbshop lagras dina personuppgifter på vår egen server. För att kunna leverera böckerna skickas uppgifterna till de företag som sköter distribution respektive ekonomisk redovisning. Genom avtal har vi säkerställt att uppgifterna inte får lämnas ut till tredje part. Din beställningshistorik sparas i webbshopen under två år. Vill du radera dina uppgifter tidigare, mejla webbshop@demenscentrum.se

Utbildningsportal

För att kunna göra våra webbutbildningar behöver du registrera ett konto på utbildningsportalen. De personuppgifter du då anger behövs för att kunna ladda ned diplom efter godkänd kurs. De används också för att ta fram statistik på hur många som genomfört utbildningarna i landets län och kommuner. All publicerad statistik är avidentifierad. För att kunna ge support och uppdatera programvaran till portalen anlitas ett företag som har tillgång till dina personuppgifter. Genom avtal har vi säkerställt att det inte får lämna ut uppgifterna till tredje part.

Diplom kan inte återskapas efter att ett konto har raderats. Vill du ändå radera ditt konto skickar du ett mejl till webbutbildningar@demenscentrum.se. Tänk då på att först ladda ned dina diplom, om du vill behålla dem.

Konferenser och seminarier

Om du anmäler dig till någon av våra konferenser eller seminarier sparar vi dina personuppgifter i max ett år, dels för att kunna förmedla relevant information om evenemanget, dels för eventuell fakturering. Dina uppgifter lämnas endast ut till det företag som sköter Svenskt Demenscentrums ekonomiska redovisning.

Publicerad: 2020-02-04, Uppdaterad: 2020-04-28

Hitta till oss 

Svenskt Demenscentrum ligger på Sveavägen 155, plan 10, i Stockholm. Närmaste T-banestation är Odenplan.

Karta via Google Maps » (öppnas i nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum ligger på Sveavägen 155, plan 10, i Stockholm. Närmaste T-banestation är Odenplan.

Karta via Google Maps » (öppnas i nytt fönster)

Publicerad: 2019-11-25, Uppdaterad: 2020-01-14

Ledningsgrupp 

Wilhelmina Hoffman, verkställande direktör, geriatriker och verksamhetschef vid Silviahemmet

Gunilla Nordberg, biträdande chef, sjuksköterska, med dr och utvecklingsansvarig inom forskning och utveckling

Ann-Christin Kärrman, sjuksköterska, utvecklingsansvarig inom vård & omsorg

Wilhelmina Hoffman, verkställande direktör, geriatriker och verksamhetschef vid Silviahemmet

Gunilla Nordberg, biträdande chef, sjuksköterska, med dr och utvecklingsansvarig inom forskning och utveckling

Ann-Christin Kärrman, sjuksköterska, utvecklingsansvarig inom vård & omsorg

Publicerad: 2019-11-25, Uppdaterad: 2020-01-17

Styrelse 

Stiftelsen Svenskt Demenscentrums styrelse består av tre representanter valda från Stiftelsen Silviahemmet (SH) samt tre från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum (ÄC).

Från vänster i bild: Torun Boucher, kultur- och äldreborgarråd, Stockholms stad (ÄC), Thérèse Hellichius, ledamot (ÄC), Ewa Samuelsson, ordförande (SH), Ann-Charlotte Roupe, Silviasyster (SH), Maria Eriksdotter, överläkare och professor (SH) och Ingrid Markström, ledamot (ÄC) 

bild på styrelsen

Stiftelsen Svenskt Demenscentrums styrelse består av tre representanter valda från Stiftelsen Silviahemmet (SH) samt tre från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum (ÄC).

Från vänster i bild: Torun Boucher, kultur- och äldreborgarråd, Stockholms stad (ÄC), Thérèse Hellichius, ledamot (ÄC), Ewa Samuelsson, ordförande (SH), Ann-Charlotte Roupe, Silviasyster (SH), Maria Eriksdotter, överläkare och professor (SH) och Ingrid Markström, ledamot (ÄC) 

bild på styrelsen

Publicerad: 2019-11-25, Uppdaterad: 2023-10-10

Verksamhetsberättelse 

Publicerad: 2019-11-25, Uppdaterad: 2022-03-22

Nyhetsbrev 

Publicerad: 2018-01-29, Uppdaterad: 2020-03-08