Om oss

Svenskt Demenscentrum (SDC) invigdes den 15 februari 2008. Bakom centret står Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet. Uppdraget kommer från Socialstyrelsen och regeringen som finansierar verksamheten. Sedan 1 januari 2013 är Svenskt Demenscentrum en egen stiftelse.

SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Denna byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. SDC arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle.

SDC arbetar för att:

  • samla in, strukturera och sprida kunskap
  • sammanställa utvärderingar och forskningsresultat
  • kunskapsutvecklingen ges en mer tillämpad och praktisk inriktning
  • underlätta implementering av nya kunskaper i vård och omsorg

Hitta till oss 

Svenskt Demenscentrum ligger på Sveavägen 155, plan 10, i Stockholm. Närmaste T-banestation är Odenplan.

Karta via Google Maps » (öppnas i nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum ligger på Sveavägen 155, plan 10, i Stockholm. Närmaste T-banestation är Odenplan.

Karta via Google Maps » (öppnas i nytt fönster)

Ledningsgrupp 

Wilhelmina Hoffman, verkställande direktör, geriatriker och verksamhetschef vid Silviahemmet

Gunilla Nordberg, biträdande chef, sjuksköterska, med dr och utvecklingsansvarig inom forskning och utveckling

Ann-Christin Kärrman, sjuksköterska, utvecklingsansvarig inom vård & omsorg

Wilhelmina Hoffman, verkställande direktör, geriatriker och verksamhetschef vid Silviahemmet

Gunilla Nordberg, biträdande chef, sjuksköterska, med dr och utvecklingsansvarig inom forskning och utveckling

Ann-Christin Kärrman, sjuksköterska, utvecklingsansvarig inom vård & omsorg

Styrelse 

Från vänster: Helena Bonnier, ledamot i Stiftelsen Äldrecentrums styrelse, Ann-Charlotte Roupe, föreståndare för Silviahemmets dagvård, Gunnel Färm, ledamot i Stiftelsen Äldrecentrums styrelse, Maria Eriksdotter, ledamot i Stiftelsen Silviahemmets styrelse, Erik Slottner (vice ordförande), äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad samt Ewa Samuelsson (ordförande).

Från vänster: Helena Bonnier, ledamot i Stiftelsen Äldrecentrums styrelse, Ann-Charlotte Roupe, föreståndare för Silviahemmets dagvård, Gunnel Färm, ledamot i Stiftelsen Äldrecentrums styrelse, Maria Eriksdotter, ledamot i Stiftelsen Silviahemmets styrelse, Erik Slottner (vice ordförande), äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad samt Ewa Samuelsson (ordförande).

Nyhetsbrev