Arbetsterapeut

Nätverk 

Nationellt e-postnätverk

Erbjuder en möjlighet att ställa frågor till kollegor samt bidra med egna erfarenheter och kunskaper. Du kanske har ett etiskt dilemma du vill diskutera eller tipsa om ett hjälpmedel. Det är avgiftsfritt att anmäla sig och delta: info@gunaremyr.se

Nätverk Region Skåne

Nätverk av arbetsterapeuter inom Region Skåne vid sjukhusen i Lund, Malmö, Helsingborg, Hässleholm och Ystad samt PV NO Kristianstad. Verkar för gemensamma metoder för arbetsterapeutisk utredning och intervention i samband med demenssjukdom. Kontaktperson: Karin Olsson, karin.a.olsson@skane.se

Nätverk Värmland

Arbetar med att sprida kunskaper och utbyta erfarenheter samt att införa gemensamma metoder för arbetsterapeutisk utredning och behandling. I nätverket finns arbetsterapeuter från länets samtliga kommuner och olika landstingsenheter. Gruppen träffas 2-3 ggr/år och kommuncierar via mejl och telefon. Kontaktperson: Kerstin Kåwe: kerstin.kawe@liv.se

Tvärprofessionellt nätverk

Svensk förening för kognitiv medicin (SFK) arbetar för att främja kommunikation, utbildning och forskning inom området kognitiv medicin. Nätverksträffar arrangeras en gång per år. En rad olika yrkesgrupper är representerade. Läs mer på SFK:s webb (nytt fönster)

Publicerad: 2008-05-14, Uppdaterad: 2020-01-14