Stjärnmärkt – en utbildningsmodell

bild på loggaStjärnmärkt är en utbildningsmodell som vänder sig till särskilda boenden, dagverksamheter, hemtjänst- och biståndshandläggarenheter. Syftet är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats.

Fyra reflektionsträffar

Utbildningsmodellen omfattar fyra undervisningstillfällen med reflektionsträffar. Inför varje tillfälle ska deltagarna förbereda sig en webbutbildning och hemuppgift. Webbutbildningarna som ingår i Stjärnmärkt är avgiftsfria och tillgängliga på Svenskt Demenscentrums utbildningsportal:

  • Demens ABC
  • Demens ABC plus Hemtjänst eller Särskilt boende
  • Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

Så blir din arbetsplats Stjärnmärkt

När minst 80 procent av personalen genomfört de fyra utbildningstegen och arbetsplatsen arbetar utifrån utbildningsmodellens intentioner tilldelas den diplomet Stjärnmärkt. Stjärnmärknigen omprövas sedan varje år.

 

Publicerad: 2018-05-28, Uppdaterad: 2022-08-02