Sömlös vård och omsorg

vinjettbildProjektet Sömlös vård och omsorg handlar om att lyfta och tydliggöra det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet, framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner, och Socialstyrelsens standardiserade insatsförlopp vid demenssjukdom.

Projektet leds av Svenskt Demenscentrum och målet är att ta fram verksamhetsnära verktyg för att underlätta för kommuner och regioner att arbeta sömlöst genom hela vårdförloppet.

Projektmedarbetare: 
Alma Fager, Skåne

Ann-Marie Westerlund, Västernorrland 

Åsa Pihlström, Östergötland 

Anna Leion, Öland/Småland

Projektledare:
Madelene Bruce Danielsson


Webbinarium 3 i projektet Sömlös vård och omsorg äger rum den 2 oktober 2024 kl 14.00-16.00. Fokus denna gång ligger på beslutsfattarna som ger förutsättningarna för det dagliga arbetet. Mer info finns i vår kalender.


 

Åhörarkopior webbinarium 1 - 24 januari 2024 

Nedan ligger presentationsmaterial från webbinariet
"Sömlös vård och omsorg" • 24 januari 2024

Klicka på länkarna nedan för att ladda ned presentationsmaterialet som pdf
Pdf:erna öppnas i ett nytt fönster

Mina erfarenheter som anhörig till en närstående med demenssjukdom »
Malin Wermelin, anhörig

Lärande exempel, Multiprofessionellt kognitivt team i Vellinge »
Ann Ögge, demenssjuksköterska, Barbro Carlsson, Silviasyster, Katharina Harrisson, kurator, & Marie-Louise Hansson, arbetsterapeut, Forenede Care Vellinge

Lärande exempel, Demenscenter i Linköping »
Lena Rhedin, Specialistsjuksköterska kognitiv sjukdom & Silviasjuksköterska, Linköpings kommun

Nedan ligger presentationsmaterial från webbinariet
"Sömlös vård och omsorg" • 24 januari 2024

Klicka på länkarna nedan för att ladda ned presentationsmaterialet som pdf
Pdf:erna öppnas i ett nytt fönster

Mina erfarenheter som anhörig till en närstående med demenssjukdom »
Malin Wermelin, anhörig

Lärande exempel, Multiprofessionellt kognitivt team i Vellinge »
Ann Ögge, demenssjuksköterska, Barbro Carlsson, Silviasyster, Katharina Harrisson, kurator, & Marie-Louise Hansson, arbetsterapeut, Forenede Care Vellinge

Lärande exempel, Demenscenter i Linköping »
Lena Rhedin, Specialistsjuksköterska kognitiv sjukdom & Silviasjuksköterska, Linköpings kommun

Publicerad: 2024-01-30, Uppdaterad: 2024-05-17

Åhörarkopior webbinarium 2 - 15 maj 2024 

Nedan ligger presentationsmaterial från webbinariet
"Sömlös vård och omsorg" • 15 maj 2024

Klicka på länkarna nedan för att ladda ned presentationsmaterialet som pdf.

Pdf:erna öppnas i ett nytt fönster

Proaktiv SIP – En sömlös vård genom proaktiv SIP Förbättrat stöd till personer som nyligen fått demensdiagnos (nytt fönster)
Anna Carlström, demenssköterska Lerums kommun & Sara Jakobsson, äldresjuksköterska Närhälsan Lerums vårdcentral

Presentation av enkätsvar
Team Sömlös vård och omsorg: Alma Fager, Skåne, Ann-Marie Westerlund, Västernorrland, Åsa Pihlström, Östergötland, & Anna Leion, Öland/Småland

Ny socialtjänstlag – Enligt förslagen i SOU 2020:47 Hållbar socialtjänst
Katrin Westlund, Rättssakkunnig, Socialstyrelsen

Klicka på länkarna nedan för att ladda ned presentationsmaterialet som pdf.

Pdf:erna öppnas i ett nytt fönster

Proaktiv SIP – En sömlös vård genom proaktiv SIP Förbättrat stöd till personer som nyligen fått demensdiagnos (nytt fönster)
Anna Carlström, demenssköterska Lerums kommun & Sara Jakobsson, äldresjuksköterska Närhälsan Lerums vårdcentral

Presentation av enkätsvar
Team Sömlös vård och omsorg: Alma Fager, Skåne, Ann-Marie Westerlund, Västernorrland, Åsa Pihlström, Östergötland, & Anna Leion, Öland/Småland

Ny socialtjänstlag – Enligt förslagen i SOU 2020:47 Hållbar socialtjänst
Katrin Westlund, Rättssakkunnig, Socialstyrelsen

Publicerad: 2024-05-17, Uppdaterad: 2024-05-17