Ett kunskapsstöd

bild på logga

Du som möter personer med demenssjukdom i ditt arbete ställs ibland inför svåra situationer. Vissa symptom och beteenden kan leda till att personer riskerar att komma till skada. Låsa dörren, sätta brickbord på rullstolen eller andra tvångsåtgärder kan då uppfattas som något nödvändigt ont.

Men många gånger finns alternativ som är bättre för personen och förenliga med svensk lagstiftning. Med personcentrerade arbetssätt går det ofta att bemöta personer utan att använda åtgärder som är tvingande eller begränsande. Därför har vi tagit fram Nollvision, ett kunskapsstöd som innehåller en handbok, anhörigskrift, webbutbildning och mobilapp.

För enhetschefer | Film 

Filmen vänder sig i första hand till chefer inom äldreomsorgen och vill inspirera till ett förändringsarbete för en nollvision, en demensvård utan tvång och begränsningar.

Filmen vänder sig i första hand till chefer inom äldreomsorgen och vill inspirera till ett förändringsarbete för en nollvision, en demensvård utan tvång och begränsningar.

Publicerad: 2020-01-28, Uppdaterad: 2020-05-11

Bok, anhörigskrift och mobilapp 

Handbok (vårdpersonal)bild på handbok

Denna handbok vill både inspirera och ge verktyg för att utveckla det personcentrerade arbetssättet. Det är kanske den viktigaste nyckeln till att kunna förebygga svåra situationer och utveckla strategier för att bemöta dem, om de ändå uppstår. Bokens titel är också vår förhoppning och ett mål att sträva mot: Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar.

Anhörigskriftbild på anhörigskrift

Skriften vänder sig till dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Det kan vara din förälder, den du lever tillsammans med eller någon annan du har nära band till. Skriften är på 16 sidor och innehåller bland annat information lagstiftning och råd kring bemötande i svåra situationer.

Mobilapp (vårdpersonal och anhöriga)

Tips och goda råd på fickan, det har ni tillgång till med Nollvisions mobilapp. I appen kan ni växla mellan personal- och anhörigläge samt byta till engelska. Appen

Handbok (vårdpersonal)bild på handbok

Denna handbok vill både inspirera och ge verktyg för att utveckla det personcentrerade arbetssättet. Det är kanske den viktigaste nyckeln till att kunna förebygga svåra situationer och utveckla strategier för att bemöta dem, om de ändå uppstår. Bokens titel är också vår förhoppning och ett mål att sträva mot: Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar.

Anhörigskriftbild på anhörigskrift

Skriften vänder sig till dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Det kan vara din förälder, den du lever tillsammans med eller någon annan du har nära band till. Skriften är på 16 sidor och innehåller bland annat information lagstiftning och råd kring bemötande i svåra situationer.

Mobilapp (vårdpersonal och anhöriga)

Tips och goda råd på fickan, det har ni tillgång till med Nollvisions mobilapp. I appen kan ni växla mellan personal- och anhörigläge samt byta till engelska. Appen är gratis att ladda ned och använda. 

Om du har en Iphone: Gå in på AppStore och sök Nollvision. Ladda ned appen.

Om du har en Samsung (ellen annan Android): Gå in på Playbutiken och sök Nollvision. Ladda ned appen.

OBS! Februari 2024 kom appen Nollvision i en ny version. 

 

Publicerad: 2015-04-16, Uppdaterad: 2024-04-17

Inspiration | Introfilm & Hotellet 

Film

Hotellet – en berättelse

Berättelsen Hotellet är en bra utgångspunkt för samtal om hur tvångs- och begränsningsåtgärder kan påverka en människa.

Utdrag ur Hotellet:

Efter frukosten hände något märkligt. Han höll på att göra sig i ordning för att ta en promenad då två kvinnor ur hotellpersonalen kom in på hans rum – utan att knacka – och frågade om han ville duscha? Han tittade förvånat på dem och tackade bestämt nej.

– Duschar gör jag själv och förresten brukar jag duscha på kvällen, så, nej tack, ni kan gå nu!

Då säger personalen att kvällstid inte fungerar för då är det bara en som arbetar...

► Ladda ned och läs Hotellet (pdf, 3 sid)

Lyssna på Hotellet

 

Volym

 
 
  • Lyssna på Hotellet av Lars Sonde 8:10

Film

Hotellet – en berättelse

Berättelsen Hotellet är en bra utgångspunkt för samtal om hur tvångs- och begränsningsåtgärder kan påverka en människa.

Utdrag ur Hotellet:

Efter frukosten hände något märkligt. Han höll på att göra sig i ordning för att ta en promenad då två kvinnor ur hotellpersonalen kom in på hans rum – utan att knacka – och frågade om han ville duscha? Han tittade förvånat på dem och tackade bestämt nej.

– Duschar gör jag själv och förresten brukar jag duscha på kvällen, så, nej tack, ni kan gå nu!

Då säger personalen att kvällstid inte fungerar för då är det bara en som arbetar...

► Ladda ned och läs Hotellet (pdf, 3 sid)

Lyssna på Hotellet

 

Volym

 
 
  • Lyssna på Hotellet av Lars Sonde 8:10
Publicerad: 2018-05-02, Uppdaterad: 2024-04-17

Läs mer om Nollvision 

Ny har Svenskt Demenscentrum släppt de första delarna i utbildningspaketet Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar. Efter en presentation på socialdepartementet fick äldreminister Åsa Regnér trycka på nollvisionens symboliska startknapp.

Utbildningspaketet är resultatet av ett uppdrag från socialdepartementet. Det har handlat om att lyfta fram god omvårdnad som kan göra att användningen av tvingande och begränsande åtgärder minskar.

– Utbildningspaketet ska ge vårdpersonal och anhöriga kunskap och verktyg för att kunna förebygga och hantera svåra situationer, sådana situationer då tvångs- och begränsningsåtgärder ofta uppfattas vara de enda möjliga lösningarna, säger Lars Sonde som varit projektledare för detta uppdrag.

Tvång har inget lagstöd

Idag finns inget lagstöd för att använda tvång och begränsningar i demensvården, även om syftet är att skydda personen. Att de ändå förekommer på många håll är väl känt.

– Men vi vet också att det finns många demensboenden som inte har några problem med olåsta dörrar. Här finns inte tvång och begränsningar med som ett omvårdnadsalternativ. Det visar att det är möjligt att använda förhållningssätt och arbetsmetoder som kan förebygga och hantera svåra situationer, säger Lars Sonde.

Förmedla ett "tänk"

Att förmedla denna kunskap – eller detta ”tänk”, som Lars Sonde säger – är alltså huvudsyftet med nollvisionens utbildningspaket.

– Grunden är en personcentrerad omsorg med levnadsberättelse som gör att var och en kan bemötas utifrån sina intressen, förutsättningar och behov, säger Lars Sonde.

Utbildningspaketet vänder sig både till yrkesverksamma inom vård och omsorg och anhöriga. När det är klart kommer det att innehålla handbok, anhörigskrift, webbutbildning, mobilappar och en introduktionsfilm för chefer och arbe

Ny har Svenskt Demenscentrum släppt de första delarna i utbildningspaketet Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar. Efter en presentation på socialdepartementet fick äldreminister Åsa Regnér trycka på nollvisionens symboliska startknapp.

Utbildningspaketet är resultatet av ett uppdrag från socialdepartementet. Det har handlat om att lyfta fram god omvårdnad som kan göra att användningen av tvingande och begränsande åtgärder minskar.

– Utbildningspaketet ska ge vårdpersonal och anhöriga kunskap och verktyg för att kunna förebygga och hantera svåra situationer, sådana situationer då tvångs- och begränsningsåtgärder ofta uppfattas vara de enda möjliga lösningarna, säger Lars Sonde som varit projektledare för detta uppdrag.

Tvång har inget lagstöd

Idag finns inget lagstöd för att använda tvång och begränsningar i demensvården, även om syftet är att skydda personen. Att de ändå förekommer på många håll är väl känt.

– Men vi vet också att det finns många demensboenden som inte har några problem med olåsta dörrar. Här finns inte tvång och begränsningar med som ett omvårdnadsalternativ. Det visar att det är möjligt att använda förhållningssätt och arbetsmetoder som kan förebygga och hantera svåra situationer, säger Lars Sonde.

Förmedla ett "tänk"

Att förmedla denna kunskap – eller detta ”tänk”, som Lars Sonde säger – är alltså huvudsyftet med nollvisionens utbildningspaket.

– Grunden är en personcentrerad omsorg med levnadsberättelse som gör att var och en kan bemötas utifrån sina intressen, förutsättningar och behov, säger Lars Sonde.

Utbildningspaketet vänder sig både till yrkesverksamma inom vård och omsorg och anhöriga. När det är klart kommer det att innehålla handbok, anhörigskrift, webbutbildning, mobilappar och en introduktionsfilm för chefer och arbetsledare.

Magnus Westlander

Publicerad: 2015-04-16, Uppdaterad: 2020-05-07

Dragning på departementet
Lars Sonde, projektledare, och Wilhelmina Hoffman, Svenskt Demenscentrums chef, presenterar nollvisionen på socialdepartementet för äldreminister Åsa Regnér.

Nollvision 1
Äldreminister Åsa Regnér trycker på startknappen till utbildningspaketet Nollvision.

Verktygslåda 

verktygslådaHär finns länkar och dokument att ladda ned, bland annat de som vi hänvisar till i handboken och webbutbildningen Nollvision. 

verktygslådaHär finns länkar och dokument att ladda ned, bland annat de som vi hänvisar till i handboken och webbutbildningen Nollvision. 

Publicerad: 2015-10-15, Uppdaterad: 2020-01-14

Webbutbildning 

Denna webbutbildning vill inspirera och visa hur man kan arbeta för en demensvård utan tvingande åtgärder – en nollvision. Utbildningen tar ungefär en halvtimme att genomföra och innehåller kortfilmer och praktiska övningar. Efter godkänt kunskapstest kan man ladda ned och skriva ut sitt diplom.bild på logga

Webbutbildningen förutsätter att du har grundläggande kunskap om demenssjukdomar. Om du saknar eller behöver repetera detta rekommenderar vi att du går Demens ABC och gärna någon av våra andra webbutbildningar i serien Demens ABC plus. Läs mer under webbutbildningar (nytt fönster)

Denna webbutbildning vill inspirera och visa hur man kan arbeta för en demensvård utan tvingande åtgärder – en nollvision. Utbildningen tar ungefär en halvtimme att genomföra och innehåller kortfilmer och praktiska övningar. Efter godkänt kunskapstest kan man ladda ned och skriva ut sitt diplom.bild på logga

Webbutbildningen förutsätter att du har grundläggande kunskap om demenssjukdomar. Om du saknar eller behöver repetera detta rekommenderar vi att du går Demens ABC och gärna någon av våra andra webbutbildningar i serien Demens ABC plus. Läs mer under webbutbildningar (nytt fönster)

Publicerad: 2015-04-16, Uppdaterad: 2024-05-13
Vill du börja utbildningen Nollvision?