Publicerat

Kognitiva test • digitala verktyg

Mångkulturellt kognitivt test (MCE-S) i primärvården - att arbeta för personcentrerad kognitiv utredning, Kognition och migration, Region Skåne, januari 2024, läs rapport (nytt fönster)

The Geras Solutions Cognitive Test for Assesing Cognitive Impairment: Normative Data from a Population-Based Cohort, Journal of Prevention of Alzheimers Disease, online January 2023, link.springer.com (nytt fönster)

Diagnostic Accuracy of the Swedish Version of the Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS-S) for Multicultural Cognitive Screening in Swedish Memory Clinics, Journal of Alzheimer’s Disease, Aug 2022, jad220233 – iospress.com (nytt fönster)

A Retrospective Study on Clinical Assessment of Cognitive Impairment in a Swedish Cohort: Is There Inequality Between Natives and Foreign-Born?, Journal of Alzheimer’s Disease, Aug 2022, jad220177 – iospress.com (nytt fönster)


Biomarkörer för precisionsdiagnostik

A glycan epitope correlate with tau in serum and predicts progression to Alzheimer´s disease in combination with APOE4 allele status, Alzheimer´s & Dementia. 12 april 2023, läs artikel (nytt fönster)


Kostnadseffektivitet och betalningsmodeller

Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2019, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), avdelningen för neurogeriatrik, Karolinska institutet. Ladda ned rapporten (pdf, 47 sid)

People get ready! A new generation of Alzheimer's therapies may require new ways to deliver and pay for healthcare. From the Think Tank meeting – Innovative payment models in Alzheimer's disease. Journal of Internal Medicine, December 14 2023 https://doi.org/10.1111/joim.13759

Prevention, diagnostik och sjukdomsmodifierande behandling av kognitiv svikt och demenssjukdomar – hur kan vi betala för det? Frisell O, Bexelius C, Jönsson L, Lindgren P, Persson S, IHE-rapport 2024:2 | Ladda ned från IHE:s webb (nytt fönster)

 

 

 

Publicerad: 2022-12-07, Uppdaterad: 2024-06-03