Checklistor I scheman

Beteende- och sömnschema

Neuropsykiatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus arbetar efter ett dokument vid kartläggning av sömn och beteende. Ladda ned (pdf, nytt fönster)

Sömn- och orosschema

Demensteamet i Enköping har skapat tagit fram ett dokument för att kartlägga sömn och oro. Ladda ned (pdf, nytt fönster)

Checklista vid ökad fallrisk

Göteborgs stad har utarbetat en checklista för utredning av ökad fallrisk. Ladda ned (pdf, nytt fönster)

Checklista vid svåra kognitiva störningar

Göteborgs stad har utarbetat en checklista för utredning av oro vid svåra kognitiva störningar. Ladda ned (pdf, nytt fönster)

Publicerad: 2019-11-22, Uppdaterad: 2022-09-13