Verktyg

Här hittar skalor, t ex MMSE, checklistor och vårdprogram som kan vara användbara i ditt arbete.