Verktyg

Här kan ni ladda ned MMSE, Klocktest och andra skalor och instrument som används vid utredning och uppföljning. Det finns även checklistor, anpssade för personal på särskilt boende, hemtjänst, dagverksamhet och biståndhandläggarenheter.

Publicerad: 2015-07-02, Uppdaterad: 2020-11-30