Biståndshandläggare

omslag biståndsbokFörsta boken om demens för biståndshandläggare

Boken Om demensjukdom för biståndshandläggare ges ut av Svenskt Demenscentrum. Boken kan beställas, eller laddas ned gratis som pdf, från vår webbshop (nytt fönster)

Demens ABC plus – en avgiftfri webbutbildning

På Svenskt Demenscentrums utbildningsportal finns en avgiftsfri webbutbildning för biståndshandläggare. När man genomfört den kan man skriva ut ett diplom. Läs mer om Demens ABC plus för biståndshandläggare

Checklista demens – ett hjälpmedel i arbetet

Läs mer om och ladda ned Checklista demens Biståndshandläggare

Publicerad: 2008-05-14, Uppdaterad: 2024-04-16