Våra böcker

Här är skrifter utgivna av Svenskt Demenscentrum. De kan laddas ned gratis nedan eller beställas i vår webbshop, webbshop.dememenscentrum.se (nytt fönster)

 

Omslag Unga anhöriga berättarSamverkan för ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom 
Pris: 50 kr
Beställ i webbshop (nytt fönster)
Ladda ned (pdf)

 

Omslag Unga anhöriga berättarUnga anhöriga berättar
Pris: 119 kr
Beställ i webbshop (nytt fönster)
Ladda ned (pdf)

 

Omslag Om demenssjukdom för primärvården När glömska är en sjukdom
Pris: 0 kr
Beställ i webbshop (nytt fönster)
Ladda ned (pdf)
 

 

Omslag Om demenssjukdom för primärvården Åldras med intellektuell funktionsnedsättning
Pris: 179 kr
Beställ i webbshop (nytt fönster)
Ladda ned (pdf)
   

 

Omslag Om demenssjukdom för primärvården Om demenssjukdom för primärvården
Pris: 179 kr
Beställ i webbshop (nytt fönster)
Ladda ned (pdf)
   

 

För dig som är anhörigFör dig som är anhörig
– 4 sidor med tips och råd

Pris: 0 kr
Beställ i webbshop (nytt fönster)
Ladda ned (pdf)

 

En bok för dig med demenssjukdomÅldern har sin rätt – om att åldras med
intellektuell funktionsnedsättning

Pris: 89 kr
Beställ i webbshop (nytt fönster)
Ladda ned (pdf)
 

En bok för dig med demenssjukdomOm demenssjukdom på sjukhus
Pris: 179 kr
Beställ i webbshop (nytt fönster)
Ladda ned (pdf)

 

En bok för dig med demenssjukdomEn bok för dig med demenssjukdom
Pris: 50 kr
Beställ i webbshop (nytt fönster)
Ladda ned (pdf)

 

Mötas i musikSexualitet och demenssjukdom
Pris: 89 kr
Beställ i webbshop (nytt fönster)
Ladda ned (pdf)

 

Mötas i musikPolis och ordningsvakt möter personer med demenssjukdom
Pris: 0 kr
Beställ i webbshop (nytt fönster)
Ladda ned (pdf)

 

Mötas i musikMötas i musik – musik som omvårdnad i demensvården (CD medföljer)
Pris: 79 kr
Beställ i webbshop (nytt fönster)
Ladda ned (pdf)

 

bild på omslagNollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar
Pris: 179 kr
Beställ i webbshop (nytt fönster)
Ladda ned (pdf, 99 sid)

 

bild på omslagNollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar (anhörigskrift, 16 sidor)
Pris: 0 kr
Beställ i webbshop (nytt fönster)
Ladda ned (pdf, 16 sid)

 

Språkstöd till Demens ABCSpråkstöd till Demens ABC
Pris: 129 kr
Boken är under omarbetning

 

Om demenssjukdom för särskilt boendeOm demenssjukdom för särskilt boende (2:a upplagan)
Pris: 179 kr
Beställ i webbshop (nytt fönster)
Ladda ned (pdf, 119 sid)

 

bild på omslagOm demenssjukdom för anhöriga
Pris: 179 kr (159 kr för anhöriga)
Beställ i webbshop (nytt fönster)
Ladda ned (pdf, 123 sid)
 

bild på omslagOm demenssjukdom för hemtjänsten (2:a upplagan)
Pris: 179 kr
Beställ i webbshop (nytt fönster)
Ladda ned (pdf, 107 sid)
 

bild på omslagOm demenssjukdom för biståndshandläggare
(2:a upplagan)
Pris: 179 kr
Beställ i webbshop (nytt fönster)
Ladda ned (pdf, 111 sid)
 

bild på omslagGuiden till vård och omsorg vid demenssjukdom
Pris: 140 kr 
Beställ och ladda ned i webbshop (nytt fönster)

 

 
Rapporter

För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården
Pris: 140 kr Beställ via mejl (nytt fönster)

Vad kan Sverige lära? Tvingande skyddsåtgärder i Norge, England och Holland
Pris: 140 kr. Beställ via mejl (nytt fönster)

English

bild på omslagA Book for You Living with Dementia
Please, read more about the book
and order from our webshop
 (new window)
 

 

bild på omslagVision Zero – for Dementia Care without restraint
Please, read more about the book
and order from our webshop
 (new window)
 

Publicerad: 2010-05-05, Uppdaterad: 2021-11-29