Mer om parkinsondemens

Parkinson.nu
En webbplats om parkinsons sjukdom för sjukvårdspersonal, patienter och anhöriga. www.parkinson.nu (nytt fönster)

Parkinsonförbundet
En rikstäckande patientorganisation som bl a ger ut tidningen Parkinsonjournalen och arbetar med opinionsbildning, utbildning och stöd till Parkinsondrabbade och deras familjer. www.parkinsonforbundet.se (nytt fönster)