Sök böcker och film

Hon som var jag - En memoar om Alzheimer 

Wendy Mitchell (2019)
 Böcker och rapporter

När Wendy Mitchell får diagnosen Alzheimer vid 58 års ålder, tvingas hon ompröva hela sin identitet. Allt det hon tagit för självklart blir gradvis till en kamp. Att cykla till affären, att sköta sitt jobb, laga mat och springa. Vem är man när man förlorat sina minnen?

När Wendy Mitchell får diagnosen Alzheimer vid 58 års ålder, tvingas hon ompröva hela sin identitet. Allt det hon tagit för självklart blir gradvis till en kamp. Att cykla till affären, att sköta sitt jobb, laga mat och springa. Vem är man när man förlorat sina minnen? Vad är kärlek när man inte längre känner igen dem man älskar? Hur behåller man glädjen, och sitt sinne för humor, i en tillvaro som långsamt slocknar?

Hon som var jag är en drabbande, modig och vacker berättelse om en sjukdom som drabbar så många. Det är också en hoppfull bok, full av livsglädje.

När Wendy Mitchell fick diagnosen Alzheimer beslöt hon att arbeta för att sprida kunskap om demens och Alzheimer, och om att det finns ett liv efter diagnosen. Hon har två döttrar och bor i Yorkshire. Originaltiteln är Somebody I used to know och den gavs ut första gången 2018

Förlag: Bokförlaget Atlantis

Se vem jag är! Personcentrerad vård vid demenssjukdom 

Anne Marie Mork Rokstad (2018)
 Böcker och rapporter

Personcentrerad omvårdnad handlar om att få individen att känna sig unik och sedd genom hela livet. Den här boken ger djupare insikter i personcentrerad vård av personer med en demenssjukdom. Teoretiska resonemang illustreras och konkretiseras med personliga berättelser från demenssjukas vardag.

Personcentrerad omvårdnad handlar om att få individen att känna sig unik och sedd genom hela livet. Den här boken ger djupare insikter i personcentrerad vård av personer med en demenssjukdom. Teoretiska resonemang illustreras och konkretiseras med personliga berättelser från demenssjukas vardag. Författaren diskuterar också hur ledning och organisering av verksamheten påverkar möjligheten att utöva personcentrerad omvårdnad i praktiken.

Reflektionsfrågor och förslag på diskussionsämnen stimulerar läsaren till eftertanke över det egna yrkesutövandet och bearbetning av kunskap i vardagen.

Bokens primära målgrupp är studerande på sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammen. Den kan även vara aktuell på andra hälso- och sjukvårdsutbildningar samt för vård- och omsorgspersonal i den kommunala hälso- och sjukvården och inom specialistsjukvården.

Förlag: Studentlitteratur

Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning 

Svenskt Demenscentrum (2018)
 Böcker och rapporter

Om åldrandet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning finns inte mycket skrivet. Det är bakgrunden till att Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum ger ut denna bok. Att åldras med autism respektive Downs syndrom och När glömska blir ensjukdom är några teman.

Om åldrandet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning finns inte mycket skrivet. Det är bakgrunden till att Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum ger ut denna bok. Att åldras med autism respektive Downs syndrom och När glömska blir ensjukdom är några teman. Vidare behandlas förändrade sociala villkor, när den dagliga verksamheten upphör, och hur våra egnaföreställningar av åldrandet kan påverka personerna. Boken tarockså upp vård i livets slutskede och hur personal och anhörigakan möta existentiella frågor kring döden.

Vid sidan av boken finns två avgiftsfria webbutbildningar om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. Boken och utbildningarna har finansierats av Allmänna arvsfonden.

Beställ boken i webbshopen (nytt fönster)

När kriget är allt du minns 

Frida Johansson Metso (2018)
 Böcker och rapporter

När en person som överlevt krig och flykt åldras riskerar traumatiska minnen att komma upp till ytan. Posttraumatisk stress, PTSD, tvingar överlevaren att återuppleva sitt livs värsta händelser om och om igen.

När en person som överlevt krig och flykt åldras riskerar traumatiska minnen att komma upp till ytan. Posttraumatisk stress, PTSD, tvingar överlevaren att återuppleva sitt livs värsta händelser om och om igen. Likheterna mellan PTSD och demens i kombination med att symtomen dyker upp sent i livet gör att många äldre feldiagnostiseras.

När kriget är allt du minns är en bok om vikten av att ge rätt vård till äldre för att skydda dem från att kriget till slut är det enda de minns. Den ökar också förståelsen för hur våld och övergrepp påverkar människor livet igenom. Budskapet är att PTSD-patienten inte lider av en obotlig sjukdom utan kan tillfriskna med rätt behandling och bemötande.

Exempel på ämnen som tas upp:

  • PTSD accelererar åldrandet.
  • Kan traumatisering behandlas hos äldre?
  • PTSD ökar risken för demenssjukdom.
  • Vad kan göras för traumatiserade demenssjuka?
  • Flyktingars specifika sårbarhet.

Boken vänder sig främst till personal inom äldreomsorgen, men också till vårdpersonal, socialtjänst och myndigheter.

Förlag: Gothia Fortbildning

Guiden till vård och omsorg vid demenssjukdom 

Svenskt Demenscentrum (2018)
 Böcker och rapporter

Våren 2010 publicerade Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Denna bok är en guide till de viktigaste rekommendationerna för det praktiska vård- och omsorgsarbetet.

Våren 2010 publicerade Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Denna bok är en guide till de viktigaste rekommendationerna för det praktiska vård- och omsorgsarbetet. Guiden utgår från vardagliga möten och situationer och till varje kapitel finns frågeställningar att diskutera på arbetsplatsen.

Reviderad 2018

Ladda ned som pdf »

För alltid i mitt hjärta 

Rose Marie Bouw (2018)
 Böcker och rapporter

Kristina och Vivianne, två motpoler vars liv löper parallellt i Solgläntans korridorer när de hälsar på sina mödrar. Sida vid sida i demensens skugga söker de sig till varandra, i behov av ett outtalat stöd.

Kristina och Vivianne, två motpoler vars liv löper parallellt i Solgläntans korridorer när de hälsar på sina mödrar. Sida vid sida i demensens skugga söker de sig till varandra, i behov av ett outtalat stöd. Vivianne gömmer sin osynliga sorg bakom lager av glada färger och en väldigt lång halsduk. Fast besluten att alltid se det positiva i livet väljer hon att hålla fast i nuet och leva för stunden, tacksam för alla minnen hon får. Kristina försöker förtränga sitt förflutna, men hon är rädd för att glömma. Rädd att pärlhalsbandet av minnen ska gå sönder. Rädd att bli som sin mamma, som hon i hemlighet önskar livet ur. Men döden kommer aldrig i tid. Den kommer alltid för sent. Eller för tidigt. För alltid i mitt hjärta är en roman om en oväntad vänskap, som kommer att betyda så mycket mer än Kristina och Vivianne någonsin hade kunnat ana. En vänskap som kommer att sträcka sig genom både tid och rum.

Förlag: Oberoende Förlag

Farfar på rymmen 

David Walliams (2018)
 Barn och ungdom

Tolvåriga Jack tycker att den bästa dagen i veckan är söndagen, för då får han vara med sin farfar hela dagen. Farfar var en djärv Spitfire-pilot under andra världskriget, och Jack älskar att lyssna på hans makalösa historier från förr.

Tolvåriga Jack tycker att den bästa dagen i veckan är söndagen, för då får han vara med sin farfar hela dagen. Farfar var en djärv Spitfire-pilot under andra världskriget, och Jack älskar att lyssna på hans makalösa historier från förr. Extra roligt är det när farfar snurrar till saker och ting: Han går till affären iklädd innetofflor, ransonerar sin mat - som bara äts ur konservburkar, och glömmer stundtals bort vad Jack heter. Men en dag tar allt det roliga slut. Farfar kan inte längre klara sig själv, och han flyttas till ett ålderdomshem. Jack är den enda som förstår farfar, och han börjar genast planera för en fritagning. Den förfärliga föreståndarinnan är dem hack i häl, så nu gäller det att tänka snabbt. Det blir ett oförglömligt, högoktanigt äventyr för dem båda.

Illustratör: Tony Ross
Originaltitel: Grandpa's great escape
Översättare: Klara Lindell
Förlag: B Wahlströms

Alzheimer: Psykiatern som blev odödlig 

Magnus Carlsson (2017)
 Böcker och rapporter

Alzheimers sjukdom är den överlägset vanligaste orsaken till demens och klassas av WHO som en global folksjukdom.

Alzheimers sjukdom är den överlägset vanligaste orsaken till demens och klassas av WHO som en global folksjukdom.

Det finns mycket omfattande litteratur av skilda slag med relation till sjukdomen: facklitteratur, anhörigas/närståendes berättelser, konsekvenser av skilda slag för samhället. Detta är inte en ytterligare bok av detta slag.

Författaren ställer sig frågan: Vem var Alzheimer? Det korta svaret är: en tysk psykiater som levde 1864–1915. I denna första biografi på svenska beskrivs detaljerat och i lättsam form hans privatliv och yrkesliv.

Sjukdomen har en märklig historik. Alois Alzheimer beskrev den första patienten 1906 och fick sitt namn kopplat till sjukdomen 1910. De närmsta åren därefter beskrevs några få patienter men sjukdomen föll i glömska under 60-70 år innan den på nytt blev uppmärksammad. Varför? Det berättas i boken.

Hur har man sett på glömska genom historien? Är ordet demens berättigat? Frågorna belyses.
Boken är illustrerad med cirka 75 bilder, de flesta unika.

Förlag: Recito Förlag

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 

Socialstyrelsen (2017)
 Böcker och rapporter

De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom syftar till att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. 

De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom syftar till att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. 

Dessa riktlinjer ger rekommendationer om åtgärder vid vård och omsorg vid demenssjukdom. Rekommendationerna gäller utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning.

Ny forskning visar att cirka 130 000–150 000 personer har demenssjukdom i Sverige i dag. När det gäller antal nyinsjuknade saknas motsvarande forskning, men skattningar pekar på att antalet som nyinsjuknar per år är 20 000–25 000 personer. Antalet personer med demenssjukdom förväntas öka kraftigt efter 2020 när det stora antalet personer som föddes på 1940-talet uppnår hög ålder.

Det går inte att bota en demenssjukdom, utan syftet med hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens åtgärder är att underlätta vardagen och bidra till en så god livskvalitet som möjligt i sjukdomens olika skeden. Övergripande för vård och omsorg vid demenssjukdom är att den ges utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Detta förhållningssätt syftar till att sätta personen med demenssjukdom i fokus och att ha en mer personlig omvårdnad och vårdmiljö samt förståelse för de olika problem och svårigheter som kan uppstå i samband med sjukdomen.

Riktlinjerna innehåller också bedömningar av de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna av några av rekommendationerna samt indikatorer för uppföljning.

Ladda ner riktlinjerna via Socialstyrelsens hemsida » (nytt fönster)
Ladda ner som PDF » (nytt fönster

Skapa trygga möten i demensvården 

Katarina Almén, Anders Angur, Barbro Axelsson (2017)
 Böcker och rapporter

Trygga möten i demensvården är en praktisk handbok i att möta människan bakom diagnosen demenssjukdom. Målet med boken är att ge en helhetsbild av problematiken med utagerande beteende inom demensvården.

Trygga möten i demensvården är en praktisk handbok i att möta människan bakom diagnosen demenssjukdom. Målet med boken är att ge en helhetsbild av problematiken med utagerande beteende inom demensvården. Att förebygga utagerande och frustrerade beteenden genom förståelse för hur faktorer som kommunikation, empati, kroppsspråk och beröring formar mötet med den demenssjuke.

Boken beskriver hur du som personal kan bidra till och ta ansvar för att mötet blir tryggt och bevarar den demenssjukes integritet och självbestämmande. Du får en teoretisk grund, handgripliga råd och användbara verktyg för att du skall uppleva känsloladdade möten som hanterbara. Den ger dig också vägledning i hur du på ett mjukt och värdigt sätt, kan ta dig loss ur till exempel hårda grepp. Tekniken vi använder hjälper den demenssjuke och dig som personal att återfå kontrollen och återskapa en trygg situation.

Boken kan användas i det dagliga arbetet, både för dig som arbetar som omvårdnadspersonal men också för dig som utbildar dig inom vård och omsorg. Den kan med fördel användas som material för en studiecirkel i personalgruppen eller som litteratur på vårdutbildning.

Boken är framtagen av Durewall Institutet.

Förlag: Vårdförlaget