Sök böcker och film

SIP – samordnad individuell plan 

Fanny Eklund & Sanna Halfdan (2021)
 Böcker och rapporter

Är du på väg att kalla till ett SIP-möte eller har du blivit ombedd att delta på ett? Grattis, då har du här en god hjälp på vägen – en konkret handbok om SIP-processen.

Är du på väg att kalla till ett SIP-möte eller har du blivit ombedd att delta på ett? Grattis, då har du här en god hjälp på vägen – en konkret handbok om SIP-processen. Boken SIP – samordnad individuell plan är det perfekta stödet för förberedelse och genomförande av ett SIP-möte, och för den som ska leda det.

Författarna Fanny Eklund och Sanna Halfdan tar avstamp i lagstiftning och det förberedande arbete, hur en kallelse utformas för alla inblandade på tydligast sätt och vad man ska tänka på vad gäller anpassningar. Vidare beskrivs hur ett möte, med allas olika roller, går till rent konkret och hur mötet utmynnar i en samordnad individuell plan. Tydliga exempel finns med.

I boken finns också en fördjupad beskrivning av hur du som mötesledare kan förbereda och genomföra mötet på bästa sätt för att skapa delaktighet och struktur, även om mötet inte går som planerat. Författarna tar även upp hur organisatoriska förutsättningar kan försvåra för eller bidra till samverkan: Hur kan man få alla att dra åt samma håll utan att anklaga eller utmana varandra?

Boken SIP – samordnad individuell plan vänder sig i första hand till dig som i din yrkesroll har kontakt med personer som har behov av stöd från flera olika håll eller för dig som arbetsleder dem, exempelvis inom socialtjänst, hälso- och sjukvård eller skola. Du som själv har behov av en SIP eller är närstående till någon med det behovet har också stor nytta av boken.

Författarna har båda arbetat som SIP-samordnare med såväl strategiska samverkansfrågor som med att praktiskt leda eller stödja SIP-processer.

Förlag: Gothia Kompetens

Vilse i verkligheten 

Elisabeth Kallin (2021)
 Böcker och rapporter

Frank ställer sig tätt intill mig i köket och stirrar med gapande mun på min matlagning. Det märks att han vill hjälpa till fast han inte längre kan. Han vill verkligen jobba. Jag ger honom små uppgifter. ”Här, skala den här moroten”. Frank skrider till verket. Han skalar och skalar.

Frank ställer sig tätt intill mig i köket och stirrar med gapande mun på min matlagning. Det märks att han vill hjälpa till fast han inte längre kan. Han vill verkligen jobba. Jag ger honom små uppgifter. ”Här, skala den här moroten”. Frank skrider till verket. Han skalar och skalar. Snart är hela moroten borta.

Jag irriterade mig länge på att han åkte och tankade bilen trots att tanken var nästan full. Eller att han hela tiden körde diskmaskinen utan just någonting i den. Varför gör du så, undrade jag. Men det kom aldrig något vettigt svar. Vi i familjen tittade frågande på varandra. Vad var det som hände egentligen?

Vilse i verkligheten är en sann berättelse om hur demenssjukdom kan utveckla sig och hur sjukdomen påverkar de anhöriga som står bredvid och ser på. Boken ger också författarens reflektioner på hur patienter med sjukdomen bemöts i samhället samt egna lärdomar om vad som kunde gjorts bättre - om man bara hade förstått.

Förlag: Visto förlag

Supernova 

England (2021)
 Film

Colin Firth och Stanley Tucci spelar paret Sam och Tusker, som semestrar i husbil på engelska landsbygden där de besöker familj, vänner och platser från förr. I tjugo år har de hållit ihop, men sedan Tusker drabbats av tidig demens är hela tillvaron förändrad.

Colin Firth och Stanley Tucci spelar paret Sam och Tusker, som semestrar i husbil på engelska landsbygden där de besöker familj, vänner och platser från förr. I tjugo år har de hållit ihop, men sedan Tusker drabbats av tidig demens är hela tillvaron förändrad. Han pendlar mellan slagfärdigt skarpsinne och stunder av total glömska, och skräms av tanken på att inte bli ihågkommen för den han varit utan för den han är på väg att bli. Det viktigaste för dem nu är de stunder de har tillsammans, innan Tusker försvinner in i en värld där Sam inte längre kan nå honom. Under resan kommer hemliga planer upp till ytan, och Sam och Tusker inser att de båda söker ett sätt att skona den andre. Frågan de till slut ställs inför är vad det betyder att verkligen älska en annan människa.

The Father 

England (2021)
 Film

Anthony närmar sig de 80 men i hans ögon finns ingen anledning till oro, han har det bra i sin bekväma våning. Hans dotter Anne ser dock hur han försvinner in i sin egen värld av minnen och föreställningar.

Anthony närmar sig de 80 men i hans ögon finns ingen anledning till oro, han har det bra i sin bekväma våning. Hans dotter Anne ser dock hur han försvinner in i sin egen värld av minnen och föreställningar. The Father är en rörande och ögonöppnande skildring av åldrande och anhörigskap som inte liknar någon annan.

Medverkar gör bland andra Anthony Hopkins, Olivia Colman, Olivia Williams och Imogen Poots.

Filmen är baserad på en pjäs skriven av Florian Zeller.

Vart tog du vägen? En berättelse om Alzheimers sjukdom 

Lotte Borgström & Kristina Samba (2021)
 Böcker och rapporter

2014 är Claes Borgström mitt i yrkeskarriären. Första barnbarnet är på väg och tillsammans med sin fru Lotte planerar han att åka på safari till Afrika. Men något är inte riktigt som det ska.

2014 är Claes Borgström mitt i yrkeskarriären. Första barnbarnet är på väg och tillsammans med sin fru Lotte planerar han att åka på safari till Afrika. Men något är inte riktigt som det ska. När det är dags att måla om den stora röda trävillan i Östhammar vill Claes plötsligt inte hjälpa till och en dag när Lotte kommer hem ligger den nyinköpta hammocken utspridd på gräsmattan som plockepinn. Claes som i hela sitt liv älskat teknik, har inte lyckats sätta ihop den.

Förklaringen kommer efter månader av läkarbesök och undersökningar: Claes har drabbats av Alzheimers sjukdom, 58 år gammal.

I den här boken berättar hans fru Lotte, deras barn och nära vänner vad som hände när en älskad make, pappa och vän plötsligt drabbades av en obotlig demenssjukdom som snabbt eskalerade. Boken innehåller också intervjuer med en läkare, en kurator och en biståndshandläggare om deras yrkesroller när en människa får diagnosen Alzheimers sjukdom.

Tryckeri: Alunda Print & Dekor AB

Vägledning för en god munhälsa hos personer med demenssjukdom 

Socialstyrelsen (2021)
 Böcker och rapporter

Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för en god munhälsa hos personer med demenssjukdom. Den riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och personal inom socialtjänst, tandvård och hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för en god munhälsa hos personer med demenssjukdom. Den riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och personal inom socialtjänst, tandvård och hälso- och sjukvård. På ett pedagogiskt sätt beskrivs hur munhälsan behöver uppmärksammas under hela demenssjukdomens förlopp. Med regelbundna uppföljningar och rätt insatser går det att bibehålla en god munhälsa.

Ladda vägledningen som PDF »

Unga anhöriga berättar – för dig som har en förälder med demenssjukdom 

Svenskt Demenscentrum (2021)
 Barn och ungdom

Man räknar med att det finns ca 9 000 personer i landet som har en demenssjukdom och är yngre 65 år. Många av dem är föräldrar till ungdomar som känner sig ensamma i sin situation och mår mycket dåligt.

Man räknar med att det finns ca 9 000 personer i landet som har en demenssjukdom och är yngre 65 år. Många av dem är föräldrar till ungdomar som känner sig ensamma i sin situation och mår mycket dåligt. De blir lätt missförstådda av sin omgivning och tycker att det är svårt att hitta rätt inom vården och omsorgen.

I boken Unga anhöriga berättar reder vi ut begreppen och tipsar om det stöd som de själva och deras förälder kan få. Andra unga anhöriga som är eller har varit i samma situation ger värdefulla råd.

Boken kan med fördel även läsas av vård- och omsorgspersonal, skolkuratorer, lärare, beslutsfattare och andra med inflytande över de förutsättningar som ges till en liten men utsatt grupp unga människor.

Liv, livs, du kvar  

Lena Ekelund (2021)
 Böcker och rapporter

Diktsvit om att mista sin livspartner i en demenssjukdom som leder till personlighetsförändring. Dikterna uttrycker smärtan i att se sin älskade försvinna in i det okända och sorgen över att bli lämnad ensam kvar.

Förlag: Insititia Förlag

Diktsvit om att mista sin livspartner i en demenssjukdom som leder till personlighetsförändring. Dikterna uttrycker smärtan i att se sin älskade försvinna in i det okända och sorgen över att bli lämnad ensam kvar.

Förlag: Insititia Förlag

Att vara anhörig vid demenssjukdom 

Birgitta Ingridsdotter (2021)
 Böcker och rapporter

En liten handbok för anhöriga och närstående till en person som drabbats av demenssjukdom.Boken förklarar både den närståendes egna reaktioner och beskriver den drabbades sjukdomsförlopp. Författaren Birgitta Ingridsdotter delar med sig av sina erfarenheter från många års arbete med sjukdomen.

En liten handbok för anhöriga och närstående till en person som drabbats av demenssjukdom.Boken förklarar både den närståendes egna reaktioner och beskriver den drabbades sjukdomsförlopp. Författaren Birgitta Ingridsdotter delar med sig av sina erfarenheter från många års arbete med sjukdomen. Kunskap och goda råd som hjälper både den sjuke och den anhörige.Boken har fem avsnitt: Vem är anhörig. Faser hos den sjuke. Faser hos den anhörige. Krisreaktion. Att vara anhörig under en pandemi.

Förlag: Proprius

Varför ligger mormors underbyxor i kylskåpet? 

Monica Wallenius (2021)
 Barn och ungdom

Saga och hennes mormor hittar alltid på roliga saker tillsammans, men plötsligt en dag börjar det hända konstigheter. Alzheimers sjukdom stökar till vardagen, men kärleken finns för alltid.

Illustrationer: Daniel Jacobsson
Förlag: Ditt bokförlag Sverige

Saga och hennes mormor hittar alltid på roliga saker tillsammans, men plötsligt en dag börjar det hända konstigheter. Alzheimers sjukdom stökar till vardagen, men kärleken finns för alltid.

Illustrationer: Daniel Jacobsson
Förlag: Ditt bokförlag Sverige