Sök böcker och film

Socialtjänst utan retur - ett medborgarperspektiv växer fram 

Peter Westlund (2012)
 Böcker och rapporter

För alla som strävar efter att utveckla en salutogen socialtjänst finns det mycket att lära av boken Socialtjänst utan retur. Inte minst vikten av att hitta fram till ett enkelt och tydligt koncept som svarar på de tre frågorna; Varför finns vi och vilka är våra djupaste värden?

För alla som strävar efter att utveckla en salutogen socialtjänst finns det mycket att lära av boken Socialtjänst utan retur. Inte minst vikten av att hitta fram till ett enkelt och tydligt koncept som svarar på de tre frågorna; Varför finns vi och vilka är våra djupaste värden? Vad kan vi erbjuda medborgarna som ingen annan kan erbjuda dem? Hur får vi resurser till detta?

I boken beskriver ledningsgruppen för socialtjänsten i Höör sin utvecklingsresa. De visar hur ett medborgarperspektiv växer fram och hur socialtjänsten kan arbeta med frihet inom ramverk för att den enskilde medborgaren ska få möjlighet att styra över sitt liv. Men gruppen visar också hur en långsiktig ambition att styra med värden kan komma i konflikt med kommunens budgetprocess och ett alltför kortsiktigt ekonomiskt tänkande. På så vis kan boken också läsas som ett inlägg i debatten om hur socialtjänstlagen ska tolkas och tillämpas.

Demenssjuksköterska inom landstingets primärvård 

Stiftelsen Äldrecentrum • Lars Sonde (2012)
 Böcker och rapporter

Tidig upptäckt och ett gott stöd till personen med demenssjukdom och dennes anhöriga under hela sjukdomsperioden var målen när funktionen demenssjuksköterska etablerades hos Tranebergs vårdcentral i Bromma. Många förväntningar riktades på denna tjänst.

Tidig upptäckt och ett gott stöd till personen med demenssjukdom och dennes anhöriga under hela sjukdomsperioden var målen när funktionen demenssjuksköterska etablerades hos Tranebergs vårdcentral i Bromma. Många förväntningar riktades på denna tjänst. Rapporten redovisar hur de många förväntningarna hanterats inom ramen för knappa resurser, och hur funktionen demenssjuksköterska i
primärvården skulle kunna utvecklas.

Ladda ned » (pdf 34 sid)

Salutogen Ekonomi 

Peter Westlund & Gunnar Lindberg (2012)
 Böcker och rapporter

Salutogen ekonomi är en bok om de kostnader och intäkter, som uppstår i samband med att äldreomsorgen ställs om för att stärka de äldres känsla av sammanhang. Vi kallar det konsumentmakt och värdestyrning, men det kunde lika gärna kallas delaktighet och individanpassning.

Salutogen ekonomi är en bok om de kostnader och intäkter, som uppstår i samband med att äldreomsorgen ställs om för att stärka de äldres känsla av sammanhang. Vi kallar det konsumentmakt och värdestyrning, men det kunde lika gärna kallas delaktighet och individanpassning.

Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar 

Jan Marcusson, Kaj Blennow, Ingmar Skoog & Anders Wallin (2012)
 Böcker och rapporter

Behovet av sammanfattande kunskap om Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar är stort. Sedan den andra upplagan av denna bok publicerades 2003 har utvecklingen inom området tagit viktiga steg. Det har skett en fokusering på sjukdomsmekanismer, framför allt på Alzheimers sjukdom och frontotemporal demens. Man anar att mekanismerna bakom Alzheimers sjukdom kan få avgörande klarlägganden under de närmaste åren. Det framkommer också en tydlig ökning av patientrelaterad forskning. Forskarvärlden hittar nya sätt att närma sig personer med kognitiva sjukdomar och långsamt nås kunskapsområden man tidigare inte kunnat utforska.

De är de små detaljerna som gör det  

Sverige (2012)
 Böcker och rapporter

I framtidens demensvård läggs stor vikt vid bemötande, fokus på det friska och att se möjligheter i stället för svårigheter. Små men omtänksamma detaljer gör livet lättare, roligare och skönare för de sjuka.

I framtidens demensvård läggs stor vikt vid bemötande, fokus på det friska och att se möjligheter i stället för svårigheter. Små men omtänksamma detaljer gör livet lättare, roligare och skönare för de sjuka. Ånge kommun fick stimulansmedel från Socialstyrelsen för att bedriva förbättringsarbete. Resultatet visas i filmen "Det är de små detaljerna som gör det!"

Klicka på bilden för att titta på filmen via YouTube (öppnas i nytt fönster)

Något är annorlunda! 

Sara Bergqvist Månsson (2012)
 Böcker och rapporter

Vilka får demens och kan vetenskapen på något sätt hjälpa dem som drabbas? Är mild glömska ett första tecken på demens? Hjälper bromsmediciner och hur snart kommer ett vaccin? Hur kan demenssjuka och deras anhöriga få stöd på ett värdigt sätt?

Vilka får demens och kan vetenskapen på något sätt hjälpa dem som drabbas? Är mild glömska ett första tecken på demens? Hjälper bromsmediciner och hur snart kommer ett vaccin? Hur kan demenssjuka och deras anhöriga få stöd på ett värdigt sätt?

De frågorna beror oss alla: som anhöriga, som anställda i äldreomsorgen, som åldrande.
I den här boken ger några av Sveriges främsta demensforskare sina svar.

Boken riktar sig till alla som intresserar sig för aktuell forskning om mild glömska, demens, Alzheimers sjukdom och vad som kan göras för att skapa mer värdiga livsvillkor för de drabbade och anhöriga.

50/50 

USA (2012)
 Film

Den kritikerrosade damakomedin 50/50 handlar om Adam, en försiktig ung man. Han röker inte, han dricker inte, han går inte mot röd gubbe. Trots sin försiktighet får han cancer, en sjukdom som aldrig är rättvis. Adam är oförstående över beskedet.
Varför och hur drabbade detta honom?

Den kritikerrosade damakomedin 50/50 handlar om Adam, en försiktig ung man. Han röker inte, han dricker inte, han går inte mot röd gubbe. Trots sin försiktighet får han cancer, en sjukdom som aldrig är rättvis. Adam är oförstående över beskedet.
Varför och hur drabbade detta honom?
Och inte nog med att han måste klura ut hur han själv ska ta sig an beskedet. Han måste också stå ut med reaktionerna runt honom – flickvännen Rachel som han inte bor med än, men som lovar att ta hand om honom. Mamman som oroar sig och har tusen frågor, bästa kompisen som vill kräkas men sedan försöker muntra upp honom med diverse barrundor... Och terapeuten, den professionella hjälp sjukhuset erbjuder i form av en 24-årig knappt nyutexaminerad icke-läkare som inte alls vet hur hon ska ta sig an sådant här. 

Medan Adam går igenom de olika acceptans-stadierna och samtidigt hoppas på att bli bättre med en 50/50 procents chans att överleva.

Poesi 

Sydkorea (2011)
 Film

”Poesi” är en sydkoreansk film om Mija, en kvinna i 60-årsåldern. Hon bor med sitt barnbarn Wook och jobbar som hembiträde för att kunna försörja dem. Mija är i ett tidigt stadium av Alzheimers, sakta men säkert börjar orden försvinna från henne.

”Poesi” är en sydkoreansk film om Mija, en kvinna i 60-årsåldern. Hon bor med sitt barnbarn Wook och jobbar som hembiträde för att kunna försörja dem. Mija är i ett tidigt stadium av Alzheimers, sakta men säkert börjar orden försvinna från henne. Hon börjar gå på poesikurser där hennes lärare lär henne studera vardagen för att kunna fånga ord och skriva poesi.

Mija börjar se positivt på världen och allt verkar vara frid och fröjd, tills det kommer fram att Wook varit inblandad i en gruppvåldtäckt vilket resulterat i ett flickan tagit livet av sig. De andra pojkarnas fäder samlas med Mija för att diskutera situationen och hur de ska köpa sig loss. Och därifrån går det sakta neråt. Den enda trösten Mija har nu är poesin.

Apornas Planet: (r)Evolution  

USA (2011)
 Film

James Franco spelar forskaren Will Rodman som uppfinner en medicin som får hjärnceller att reparera sig själva. Han vill komma upp med ett botemedel för Alzheimer och testar detta på schimpanser. Men detta leder till att en grupp schimpanser utvecklar intelligens lik vår egen.

James Franco spelar forskaren Will Rodman som uppfinner en medicin som får hjärnceller att reparera sig själva. Han vill komma upp med ett botemedel för Alzheimer och testar detta på schimpanser. Men detta leder till att en grupp schimpanser utvecklar intelligens lik vår egen. Detta blir upptakten till en revolution och en maktkamp om den planet vi hittills kallat vår.

Utemiljö och trädgård vid demenssjukdom 

Dr Richard Skröder & Jarek Raubo (2011)
 Böcker och rapporter

Silivahemmet ligger mycket naturskönt på Drottningholm och gästerna i dagverksamheten vistas ofta utomhus beroende på årstid. För den som inte vill eller kan vistas ute är det lika viktigt att naturen i form av blommor, vackra kvistar, löv och stenar tas in i Silviahemmets lokaler.

Silivahemmet ligger mycket naturskönt på Drottningholm och gästerna i dagverksamheten vistas ofta utomhus beroende på årstid. För den som inte vill eller kan vistas ute är det lika viktigt att naturen i form av blommor, vackra kvistar, löv och stenar tas in i Silviahemmets lokaler. Naturen är en viktig del av livet. Årstidsväxlingarna väcker många känslor och existentiella aspekter till liv. Den är därför ett viktigt redskap för att skapa en god demensvård.

Lyhördhet och kunskap om den demenssjukes tidigare liv, intressen och upplevelser måste vävas samman med lämplig aktivitet, då blir vistelsen i utemiljön och i trädfården en ljuvlig stund som kan ge en positiv jänsla som sitter i längre än kanske minnet av själva stunden.

Tryck: Hylte Tryck AB