Kalender

Träffpunkt Partner mitt i livet • Online 

17
feb
Datum: 17 februari 2023
Tid: 12:00 – 13:00
Plats:
Online
Arrangör:
Stockholms läns kommuner och stadsdelar, Sensus & SNAPH

Du som bor i Stockholms län och har en partner under 65 år som drabbats av en kognitiv sjukdom – kom och träffa andra i en liknande situation

Vi pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd. Du väljer själv om du vill delta vid ett tillfälle eller vid flera.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen. Träffarna är kostnadsfria.

Träffpunkten "Partner mitt i livet" är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar, Studieförbundet Sensus och SNAPH (Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa)

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Demenssjukdom och kognitiv sikt hos äldre • online 

30
mar
Datum: 30 mars 2023
Tid: 9:20 – 15:50
Plats:
Online
Arrangör:
Gothia Kompetens

Gothia Kompetens bjuder in till sin årliga konferens med fokus på bättre stöd till äldre med demenssjukdom och kognitiv svikt.

För sjunde året samlas några av landets ledande experter inom kognition- och demensområdet, som delar med sig av aktiviteter och metoder som minskar symtomen och höjer livskvaliteten för den äldre och underlättar för personalen.

Under konferensen lär du dig bland annat mer om:

  • Hur du kan bli bättre på att hantera och bemöta ett aggressivt och hotfullt beteende
  • Tand- och munhälsans roll vid demenssjukdom
  • Viktiga erfarenheter Sveriges första demensby – Månstorps ängar i Vellinge
  • Praktiska verktyg i mötet med den anhörige
  • Hur ett demensteam från start ökar tryggheten hos den som fått en demensdiagnos
  • Den brittiska metoden Music in Mind som handlar om att skapa musik tillsammans i stunden.

Mer information och program »

Anhörig i nöd och lust • Online & Göteborg 

30
mar
Datum: 30 mars 2023
Tid: 13:00 – 17:00
Plats:
Online eller Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg
Arrangör:
Bräcke diakoni

Bräcke diakoni bjuder in till en avgiftsfri halvdagskonferens.

Hur kan man stärka personer över 65 som stöttar eller vårdar sin partner i hemmet?
Ta del av anhörigas egna tankar, våra föreläsares djupa kunskap och ta del av det utbildningsmaterial som projektet tagit fram.

Ur programmet:

  • Den livsviktiga beröringen Hur kan oxytocin och beröring påverka parrelationer? Kerstin Uvnäs-Moberg, läkare och professor med inriktning på oxytocinets helande effekter.
  • Låt det opratade bli sagt Att börja prata om tankar och känslor som ofta förblir opratade i parförhållanden där den ena är beroende av den andres hjälp är hälsosamt för båda. Ann-Marie Stenhammar, projektledare och utredare.
  • Våld i äldres nära relationer Våld i nära relationer förekommer i alla grupper. Trots det finns det en utbredd föreställning om att ingen skulle vilja utöva våld och övergrepp mot äldre. Detta leder till att våldet i många fall förblir oupptäckt, eller att den som är våldsutsatt inte blir trodd om hen berättar för någon om våldet. Anette Marklund, Utbildare på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet.
  • Om Bräcke projekt I nöd och lust Om erfarenheter och projektets material. Lisa Scheljde, projektledare, och Helena Holmberg.

Moderator: Susanne Rolfner-Suvanto, verksamhetsansvarig Omvårdnadsinstitutet, representerar Nka i projektets ledningsgrupp.

Konferensen arrangeras av Bräcke projekt I nöd och lust. Det går att delta online eller på plats. Du anger i din anmälan vilket du önskar.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Mötesplats Ung anhörig • Sthlm 

4
apr
Datum: 4 april 2023
Tid: 17:30 – 19:00
Plats:
Ljuspunkten, Norrtullsgatan 12M
Arrangör:
Stockholms läns kommuner och stadsdelar

Du som är i 18- till 30-årsåldern och bor i Stockholms län – kom och träffa andra i en liknande situation. Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Café Förgätmigej • Linköping 

13
apr
Datum: 13 april 2023
Tid: 16:30 – 18:00
Plats:
Anhörigcenter, Brigadgatan 14 A
Arrangör:
Linköpings kommun, Demensföreningen i Linköping, Resurspoolen & Studieförbundet vuxenskolan

Linköpings kommun, Demensföreningen i Linköping, Resurspoolen & Studieförbundet vuxenskolan bjuder in till Café Förgätmigej.

Träffen är till för dig som har en demenssjukdom, dina närstående och övriga intressenter.

Tema: ”Behandling mot Alzheimers sjukdom, idag och i framtiden”.
Camilla Nilsberth, specialistläkare i geriatrik och docent i neurobiologi. Medicinska och Geriatriska akutkliniken, Region Östergötland.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Chef i äldreomsorgen • Sthlm 

19
apr
Datum: 19 – 20 april 2023
Tid: Se program nedan
Plats:
Cirkeln Konferens, Sveavägen 41, Stockholm
Arrangör:
Gothia kompetens

Svaret på frågan ”vem är jag till för?” är grunden för en god äldreomsorg och en röd tråd i den här konferensen. En väl förankrad värdegrund är en betydelsefull faktor för att bryta en negativ spiral av personalflykt, rekryteringsproblem, stress och ohälsa. Hur får du medarbetare att känna glädje, motivation och engagemang på en arbetsplats även om förutsättningarna är tuffa?

Konferensens fördjupande pass ger stort utrymme till reflektion och interaktion. Fördjupningarna leds av några av Sveriges främsta experter och föreläsare – väl insatta i äldreomsorgens område.

Program och mer information » (nytt fönster)

Träffpunkt Partner mitt i livet • Online 

21
apr
Datum: 21 april 2023
Tid: 12:00 – 13:00
Plats:
Online
Arrangör:
Stockholms läns kommuner och stadsdelar, Sensus & SNAPH

Du som bor i Stockholms län och har en partner under 65 år som drabbats av en kognitiv sjukdom – kom och träffa andra i en liknande situation

Vi pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd. Du väljer själv om du vill delta vid ett tillfälle eller vid flera.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen. Träffarna är kostnadsfria.

Träffpunkten "Partner mitt i livet" är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar, Studieförbundet Sensus och SNAPH (Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa)

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Inspirationsdagen Sikta mot stjärnorna • Sthlm 

24
apr
Datum: 24 april 2023
Tid: 9:15 – 16:00
Plats:
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum & kvalitetsregistret SveDem

Den 24 april ägnar vi en hel dag åt Stjärnmärkt, Svenskt Demenscentrums utbildningsmodell som snabbt sprider sig över landet. Inspirationsdagen Sikta mot Stjärnorna – vägen till en personcentrerad omvårdnad vänder sig till Stjärninstruktörer, chefer och medarbetare, både på Stjärnmärkta enheter och på de som ligger i startgroparna för att genomföra utbildningsmodellen. Men även du som helt enkelt är nyfiken på Stjärnmärkt är hjärtligt välkommen.

Under dagen delar Stjärninstruktörer från Arbrå, Helsingborg och Nacka med sig av sina erfarenheter. På vilka sätt har Stjärnmärkt påverkat vården och omsorgen? Hur håller man kunskapen och engagemanget vid liv? Dessutom blir det föreläsningar om bland annat betydelsen av kön, hudfärg och språk i äldreomsorgen.

Konferensvgift: 995 kr, exkl moms (lunch och fika ingår i avgiften). Sista anmälningsdag: 3 april

Konferensen är för närvarande fullbokad. Skicka ett mejl till svedem.karolinska@regionstockholm.se om du vill att vi lägger till dig på väntelistan.

Café Förgätmigej • Linköping 

4
maj
Datum: 4 maj 2023
Tid: 16:30 – 18:00
Plats:
Anhörigcenter, Brigadgatan 14 A
Arrangör:
Linköpings kommun, Demensföreningen i Linköping, Resurspoolen & Studieförbundet vuxenskolan

Linköpings kommun, Demensföreningen i Linköping, Resurspoolen & Studieförbundet vuxenskolan bjuder in till Café Förgätmigej.

Träffen är till för dig som har en demenssjukdom, dina närstående och övriga intressenter.

Alzheimerguiden, ett nytt digitalt stöd för personer med demenssjukdom. Där förmedlas individanpassad kunskap och erfarenheter från personer i en liknande livssituation. Eva-Lena Lundberg, Demensföreningen i Linköping.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Mötesplats Ung anhörig • Sthlm 

9
maj
Datum: 9 maj 2023
Tid: 17:30 – 19:00
Plats:
Ljuspunkten, Norrtullsgatan 12M
Arrangör:
Stockholms läns kommuner och stadsdelar

Du som är i 18- till 30-årsåldern och bor i Stockholms län – kom och träffa andra i en liknande situation. Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Träffpunkt Partner mitt i livet • Online 

12
maj
Datum: 12 maj 2023
Tid: 12:00 – 13:00
Plats:
Online
Arrangör:
Stockholms läns kommuner och stadsdelar, Sensus & SNAPH

Du som bor i Stockholms län och har en partner under 65 år som drabbats av en kognitiv sjukdom – kom och träffa andra i en liknande situation

Vi pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd. Du väljer själv om du vill delta vid ett tillfälle eller vid flera.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen. Träffarna är kostnadsfria.

Träffpunkten "Partner mitt i livet" är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar, Studieförbundet Sensus och SNAPH (Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa)

Mer information » (PDF i nytt fönster)