I Norrtälje följs utredning av hjälp och stöd

Vi fångar upp personer med minnessvikt i ett tidigare skede och det känns bra säger Leif Spångberg, geriatriker och chef för minnesmottagningen i vårdbolaget TioHundra i Norrtälje kommun.

En gråmulen eftermiddag den 23 november besökte geriatriker Leif Spångberg, Svensk demenscentrum för att berätta om minnesmottagningen i Norrtälje. Det hela startade för två år sedan då Leif Spångberg och Silviasyster/demenssamordnare Sonja Jorlin sökte och erhöll stimulansmedel från Socialstyrelsen för ett starta en minnesmottagning i Norrtälje. De hade länge sett ett behov av att identifiera och utreda personer med minnesproblem. I september 2010 startade verksamheten.

Det behövs ingen remiss för att besöka minnesmottagningen utan man kan själv boka tid för ett besök. Andra möjliga kontaktvägar till minnesmottagningen är via biståndshandläggare, distriktssköterska, vårdcentral, geriatrik eller korttidsboende.

Utredning
I Norrtälje har man lagt upp arbetet så att sjuksköterskan gör anhörigsamtal och undersköterskan utför MMT och Klocktest. Dessa tester ger en bild av personens kognitiva förmågor, dvs. minne, koncentrationsförmåga och tids- och rumsorientering. Arbetsterapeuten gör hembesök och en s.k. AMPS bedömning. Enkelt uttryckt innebär detta ett test där arbetsterapeuten ser hur man klarar av själva ”görandet” i en aktivitet. Läkaren gör därefter en medicinsk undersökning som inkluderar kontroll av hjärta, lungor och blodtryck samt de neurologiska funktionerna.

Blodprov tas för att utesluta någon annan sjukdom som kan förklara patientens symptom. Eventuellt remitteras patienten till sjukhus för kompletterande undersökningar som röntgen av hjärnan eller prov av ryggmärgsvätskan. Det kan också behövas göras ytterligare neuropsykologiska tester. Efter att allt detta är färdigt träffas teamet i en s.k. diagnosrond. När eventuell diagnos fastställs, erbjuds patienten och anhörig information, utbildning och stödsamtal. Patienterna registreras också i SveDem (Svenska demensregistret).

Uppföljning
Två veckor efter diagnos följs patienten upp telefonledes och efter tre månader åter till mottagningen för uppföljning. Uppföljningen är alltid individuell efter patientens behov. Efter nio månader får patienten åter träffa läkaren för ett uppföljningssamtal.

 Leif Spångberg, som arbetat i många år med cancersjuka patienter, hade en annan syn på patienter med demenssjukdom tidigare.

– Förr tyckte jag att det var tråkigt och ett elände att man inget kan göra, nu känns det bra eftersom vi har möjlighet att ge stöd och hjälp.

Under det första året på minnemottagningen har 60 patienter fått en demensdiagnos. Dessutom pågår just nu utredning av 50-60 personer. Målsättningen är att minska antalet outredda patienter med minnessvikt.

– Jag blir mer och mer fascinerad av att arbeta med personer som har demens och det är viktigt att vi fortsätter att identifiera och utreda patienter med minnessvikt, säger Leif Spångberg.

Publicerad: 2011-12-07, Uppdaterad: 2020-01-14