Omvårdnad

Hygienrutiner 

 

 

Publicerad: 2021-02-18, Uppdaterad: 2023-06-28
Mer om hygienrutiner

Film: Basal hygien i vård och omsorg. Producerad av Linda Hallberg/MEBIA. Se filmen på Youtube (nytt fönster)

Film: Kroppsundersökning vid fall 

Fallolyckor är mycket vanliga bland äldre och kan leda till sårskador, frakturer och allvarliga skallskador. Tidig behandling är av största vikt. I denna film visar sjuksköterskan Eva Styrvolt hur man gör en kroppsundersökning efter ett fall.

Eva Styrvolt är specialistsjuksköterska i anestesi, ambulanssjuksköterska och sedan några år tillbaka verksam inom äldreomsorgen. I filmen gör hon en kroppsbedömning enligt ABCDE. Läs mer om metoden i vardhandboken.se (nytt fönster) 

Eva Styrvolt är specialistsjuksköterska i anestesi, ambulanssjuksköterska och sedan några år tillbaka verksam inom äldreomsorgen. I filmen gör hon en kroppsbedömning enligt ABCDE. Läs mer om metoden i vardhandboken.se (nytt fönster) 

Publicerad: 2023-06-27, Uppdaterad: 2023-06-27