Film om covid-19 och livets slut

Vårdpersonal ställs inför många svåra frågor när personer med covid-19 vårdas i livets slut. Ann-Christin Kärrman vid Svenskt Demenscentrum kontaktade Lars Björklund, sjukhuspräst vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, för att få råd i utsatta situationer.

Sjukhuskyrkan vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har tagit fram avskedsord som vårdpersonal kan använda för att ta ett sista farväl när en person på en arbetsplats avlider. Avskedsorden är inte kopplade till något religiöst samfund. Ladda ned avskedsorden (pdf)

Se filmen Svåra frågor i en svår tid – om covid-19 och livets slut. Den finns även på Youtube (nytt fönster). Fotograf är Yanan Li.

Fler filmer med bl a Lars Björklund om covid-19 och livets slut finns på Youtube (nytt fönster)

Mer om covid-19 på Svenskt Demenscentrums webb

Under Tema Coronavirus finns mer material och länkar, främst till vårdpersonal.

Publicerad: 2020-04-07, Uppdaterad: 2020-04-08