Primärvård

En väl fungerande primärvård har stor betydelse för personer med demenssjukdom. Identifiera tidiga sjukdomstecken, utreda och följa upp patienten när diagnosen är ställd, det är viktiga uppgifter för landets vårdcentraler och husläkarmottagningar. Även samverkan med sjukhus och äldreomsorg är av största vikt för att säkerställa en god demensvård som även tar hänsyn till de anhörigas ofta svåra situation.

Läs mer:

Boken Om demenssjukdom för primärvården ger grundläggande kunskap om kognitiv svikt och demenssjukdom. Du hittar den i vår webbshop (nytt fönster).

Publicerad: 2024-06-24, Uppdaterad: 2024-06-24