Så arbetar vi

Här presenterar vi utvecklingsarbete och aktiviteter inom olika delar av vårdkedjan, från sjukhusens specialistvård till särskilda boenden och hemtjänst. Under specialiserad verksamhet finner ni verksamheter i landet med olika inriktningar, till exempel mot yngre demenssjuka.