Queer äldreomsorg?

Författare-Årtal

Anna Siverskog
söndag, 19 december, 2021
Böcker och rapporter

Den här skriften riktar sig till alla som möter äldre personer i sitt arbete. Bland dessa äldre finns personer som identifierar sig som lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queera och som vuxit upp och levt i en tid och i ett samhälle där synen på könsidentitet och sexualitet skiljer sig på många sätt jämfört med hur det ser ut idag.

Många äldre lhbtq-personer uttrycker en oro för hur det ska bli den dag de behöver omsorg. Denna handlar om en oro för hur en ska bli bemött, och för att det ska saknas kunskap om ens erfarenheter och behov.

Skriften ger kunskap om hur lhbtq-historien sett ut och en inblick i hur äldreomsorgen organiseras. Den ger också en överblick av forskningsläget om lhbtq-åldrande, och tar bland annat upp hälsa, sociala nätverk, demens och sexualitet.

Här får du också möta röster från olika personer som delar sina erfarenheter från äldreomsorgen och att åldras som lhbtq-person. I slutet finns mer praktiska tips och diskussionsfrågor som kan användas som underlag för diskussion.

Ansvarig utgivare: RFSL Stockholm

Beställ avgiftsfritt eller ladda ner som PDF via RFSL Stockholm »