Vård- och omsorg vid demenssjukdom

Författare-Årtal

Eva-Lena Lindqvist
måndag, 7 december, 2015
Böcker och rapporter

Arbete med behandling av demens är ett stort område inom vård och omsorg. Att arbeta utifrån kunskap, ett etiskt bemötande, förståelse för patientsäkerhet och respekt för patienten är avgörande inom vården. Med en åldrande befolkning ökar andelen med demenssjukdom och själva sjukdomen drabbar också allt yngre personer. Det gör att vård och omsorg vid demenssjukdom kommer vara en allt viktigare del av arbetslivet framöver.

Boken Vård och omsorg vid demenssjukdom tar upp frågor som:

  • Vilka symptom har demenssjukdomar?
  • Hur ser hjärnans fysiska förändring ut?
  • Hur kan vårdpersonal stötta att patienters integritet och värdighet bibehålls?
  • Vilka etiska svårigheter kan personal ställas inför?
  • Vilken plats har levnadsberättelser inom vård och omsorg av personer med demenssjukdom?

Boken är ett läromedel för kursen Vård- och omsorg vid demenssjukdom men kan även användas för enskilt bruk.

Förlag • Gleerups förlag