Stöd och aktiviteter

Demensförbundet

Logga DemensförbundetDemensförbundet är landets största organisation för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Förbundet har närmare 9 000 medlemmar som arbetar ideellt i mer än 100 demensföreningar runt om i landet. Demensförbundets kansli erbjuder rådgivning via telefon och e-post.

Tfn: 010 – 175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se
Hemsida: www.demensforbundet.se (nytt fönster)
Youtube-kanal: Demensförbundet Officiell (nytt fönster)

Alzheimer Life

Logga Alzheimer LifeAlzheimer Life är en ideell stiftelse som genom opinionsbildning och fokus på den nydiagnostiserade patienten och dennes anhöriga arbetar för att minska stigma och att öka samhällets kunskap och kännedom om vård och bemötande vid kognitiva sjukdomar.

Kontakt: https://alzheimerlife.se/kontakt/
Hemsida: alzheimerlife.se (nytt fönster)

Anhörigas riksförbund

Logga Anhörigas RiksförbundAnhörigas Riksförbund arbetar för att förbättra livsvillkoren för anhöriga, oavsett vilken ålder eller diagnos den närstående har.

Rådgivning erbjuds via Anhöriglinjen, 0200 – 239 500

Tfn: 010-155 70 60 (vxl)
E-post: info@anhorigasriksforbund.se
Hemsida: www.anhorigasriksforbund.se (nytt fönster)

 

Kommunernas anhörigstöd

Kommunerna är skyldiga att erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en sjuke närstående. Utformningen av stödet varierar, kontakta din hemkommun för att se vilken hjälp som erbjuds där. På många håll finns särskilda anhörigkonsulenter som kan svara på frågor och slussa dig rätt. Även biståndshandläggare och demenssjuksköterskor kan hjälpa till dig att få rätt kontakter.

Publicerad: 2008-09-08, Uppdaterad: 2024-06-27