Kalender

Svenska Demensdagarna • Örebro 

24
maj
Datum: 24 – 25 maj 2023
Tid: Se program nedan
Plats:
Conventum, Örebro
Arrangör:
Svenska Nätverket för Demenskunskap

Svenska Nätverket för Demenskunskap bjuder in till 22:a upplagan av Svenska Demensdagarna.

Konferensen erbjuder varje år en möjlighet att mötas för fortbildning och inspiration inom området kognitiv svikt och demens. Varje år har det tillkommit nya deltagare och vi är nu många som delar med oss till varandra av kunskap och erfarenhet.

Dagarna erbjuder en fantastisk möjlighet att mötas tvärprofessionellt och vi har glatt oss över att bli fler för varje år som gått.

Under dagarna föreläser bland andra Aron Sjöberg, Neuropsykolog, Region Gotland, Palle Storm, Socionom, fil. dr i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, Wilhelmina Hoffman, geriatriker, verkställande direktör, Svenskt Demenscentrum, Malin Aspö, Doktorand och Specialistsjuksköterska Vård av äldre, Karolinska Universitetssjukhuset/ Karolinska Institutet, Rozita Torkpoor, Vårdutvecklare vid enheten Kognition och migration, Region Skåne, PhD student Lunds universitet, Håkan Minthon, Verksamhetsutvecklare, BPSD-registret, Carina Stenmark, Demenssjuksköterska, Torsby kommun, Carina Törnqvist, Verksamhetsutvecklare, BPSD-registret och Anna Siverskog, Fil.Dr. Genusvetenskap, Södertörn Högskola, samt Hälsohögskolan, Jönköping University.

Program »

Anmälan »

Svenska Demensdagarna anordnas av Svenska Nätverket för Demenskunskap i samarbete med Svenskt Demenscentrum.