Kalender

Ung anhörig-läger (18-30 år) • Avesta 

12
aug
Datum: 12 – 15 augusti 2022
Tid: Se program nedan
Plats:
Sjövik, Avesta
Arrangör:
Alzheimerfonden & Fight Dementia

Alzheimerfonden och Fight Dementia bjuder in till ung anhörig-läger. På lägret får du som ung anhörig till en demenssjuk förälder möjlighet att knyta nya kontakter, utbyta erfarenheter med andra jämnåriga i samma situation och ställa frågor till personal med specialistkompetens inom demensområdet.

Under lägerhelgen varvas föreläsningar med rekreation i en härlig miljö. Det finns möjlighet att bada, fiska, spela spel eller fotboll, grilla vid lägerelden eller bara umgås. Allt är helt kravlöst och du väljer själv vilka aktiviteter du vill delta i.

Mer information och anmälan »

Lunchseminarium om att förebygga demenssjukdom • Online 

20
dec
Datum: 20 december 2022
Tid: 12:00 – 13:00
Plats:
Online (Teams)
Arrangör:
Geras Solutions

I Geras Solutions sista lunchseminarium för året deltar Miia Kivipelto, professor vid Karolinska Institutet. Hon är en av världens ledande forskare inom ämnet kognitiva sjukdomar kopplat till livsstil. Under seminariet kommer hon att tala om den senaste forskningen kring prevention och hälsa under temat Går det att förebygga Alzheimers sjukdom?

Seminariet sker digitalt via Teams och är avgiftsfritt. Anmälan görs via länken https://Minnesmottagningen.as.me/seminarie (nytt fönster)

Öppna föreläsningar för allmänheten om demenssjukdom/kognitiva sjukdomar • Sthlm 

14
mar
Datum: 14 mars 2023
Tid: 13:00 – 16:15
Plats:
Sune Bergströmsalen J3:07, Bioclinicum, Solnavägen 30, Solna
Arrangör:
Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Svenskt Demenscentrum

bild på hjärnanDen 14 mars är allmänheten välkommen till Nya Karolinska Solna för att lyssna på några av landets ledande hjärnforskare. Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset håller då öppna föreläsningar om demenssjukdom/kognitiva sjukdomar.

Föreläsningarna är populärvetenskapliga och vänder sig till patienter, anhöriga och en intresserad allmänhet men även personal inom vård och omsorg är välkomna.

Bland föreläsarna märks professorerna Caroline Graff, Per Svenningsson och Lars-Olof Wahlund som tar upp:

  • Är demenssjukdomar ärftliga?
  • Parkinsondemens och Lewykroppsdemens
  • Kognitiva utredningar – vad ingår och vad letar man efter?

Samtliga föreläsningar är avgiftsfria men deltagare behöver anmäla sig nedan senast den 24 februari.

Eftermiddagen arrangeras av Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Svenskt Demenscentrum.

 

Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar • Sthlm 

16
mar
Datum: 16 mars 2023
Tid: 8:30 – 16:00
Plats:
Bonnier Konferens
Arrangör:
Akademiforum

Programmet 2023 aktualiserar nyheterna kring nya behandlingsmöjligheter mot Alzheimers sjukdom. En nyligen avslutad klinisk prövning med en antikropp mot Alzheimers sjukdom har visat på lovande resultat. Men hur skall vården organiseras för att kunna möta nya vårdinsatser som behövs i samband med nya behandlingsmetoder? Och hur diagnosticeras “rätt” patienter som kan ha nytta av behandling. Dessa och flera andra aktuella frågor kring diagnostik och behandling av Alzheimers sjukdom avhandlas under dagen, där bl.a. professor Kaj Blennow från Göteborgs Universitet medverkar.

Program och mer information finns via Akademiforums hemsida »

Demenssjukdom och kognitiv sikt hos äldre • online 

30
mar
Datum: 30 mars 2023
Tid: 9:20 – 15:50
Plats:
Online
Arrangör:
Gothia Kompetens

Gothia Kompetens bjuder in till sin årliga konferens med fokus på bättre stöd till äldre med demenssjukdom och kognitiv svikt.

För sjunde året samlas några av landets ledande experter inom kognition- och demensområdet, som delar med sig av aktiviteter och metoder som minskar symtomen och höjer livskvaliteten för den äldre och underlättar för personalen.

Under konferensen lär du dig bland annat mer om:

  • Hur du kan bli bättre på att hantera och bemöta ett aggressivt och hotfullt beteende
  • Tand- och munhälsans roll vid demenssjukdom
  • Viktiga erfarenheter Sveriges första demensby – Månstorps ängar i Vellinge
  • Praktiska verktyg i mötet med den anhörige
  • Hur ett demensteam från start ökar tryggheten hos den som fått en demensdiagnos
  • Den brittiska metoden Music in Mind som handlar om att skapa musik tillsammans i stunden.

Mer information och program »

Inspirationsdagen Sikta mot stjärnorna • Sthlm 

24
apr
Datum: 24 april 2023
Tid: 9:15 – 16:00
Plats:
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum & kvalitetsregistret SveDem

Den 24 april ägnar vi en hel dag åt Stjärnmärkt, Svenskt Demenscentrums utbildningsmodell som snabbt sprider sig över landet. Inspirationsdagen Sikta mot Stjärnorna – vägen till en personcentrerad omvårdnad vänder sig till Stjärninstruktörer, chefer och medarbetare, både på Stjärnmärkta enheter och på de som ligger i startgroparna för att genomföra utbildningsmodellen. Men även du som helt enkelt är nyfiken på Stjärnmärkt är hjärtligt välkommen.

Under dagen delar Stjärninstruktörer från Arbrå, Helsingborg och Nacka med sig av sina erfarenheter. På vilka sätt har Stjärnmärkt påverkat vården och omsorgen? Hur håller man kunskapen och engagemanget vid liv? Dessutom blir det föreläsningar om bland annat betydelsen av kön, hudfärg och språk i äldreomsorgen.

Konferensvgift: 995 kr, exkl moms (lunch och fika ingår i avgiften). Sista anmälningsdag: 3 april

Svenska Demensdagarna • Örebro 

24
maj
Datum: 24 – 25 maj 2023
Tid: Se program nedan
Plats:
Conventum, Örebro
Arrangör:
Svenska Nätverket för Demenskunskap

Svenska Nätverket för Demenskunskap bjuder in till 22:a upplagan av Svenska Demensdagarna.

Konferensen erbjuder varje år en möjlighet att mötas för fortbildning och inspiration inom området kognitiv svikt och demens. Varje år har det tillkommit nya deltagare och vi är nu många som delar med oss till varandra av kunskap och erfarenhet.

Dagarna erbjuder en fantastisk möjlighet att mötas tvärprofessionellt och vi har glatt oss över att bli fler för varje år som gått.

Under dagarna föreläser bland andra Aron Sjöberg, Neuropsykolog, Region Gotland, Palle Storm, Socionom, fil. dr i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, Wilhelmina Hoffman, geriatriker, verkställande direktör, Svenskt Demenscentrum, Malin Aspö, Doktorand och Specialistsjuksköterska Vård av äldre, Karolinska Universitetssjukhuset/ Karolinska Institutet, Rozita Torkpoor, Vårdutvecklare vid enheten Kognition och migration, Region Skåne, PhD student Lunds universitet, Håkan Minthon, Verksamhetsutvecklare, BPSD-registret, Carina Stenmark, Demenssjuksköterska, Torsby kommun, Carina Törnqvist, Verksamhetsutvecklare, BPSD-registret och Anna Siverskog, Fil.Dr. Genusvetenskap, Södertörn Högskola, samt Hälsohögskolan, Jönköping University.

Program »

Anmälan (öppnar i mitten av december 2022) »

Svenska Demensdagarna anordnas av Svenska Nätverket för Demenskunskap i samarbete med Svenskt Demenscentrum.