Kalender

Kognitiva sjukdomar och digitala hjälpmedel • Online 

25
nov
Datum: 25 november 2021
Tid: 13:00 – 15:00
Plats:
Online, Zoom

North Sweden Life Science Ecosystem inom ECHAlliance och SOLH bjuder in till en digital workshop kring hur digitala hjälpmedel kan bidra i diagnostik och behandling samt bidra till ökad livskvalitet för personer med kognitiv sjukdom och anhöriga.

Genom att delta får du:

  • Träffa personer och organisationer intresserade av området kognitiva sjukdomar och digitala hjälpmedel.
  • Information om möjligheter till samverkan inom området.
  • Hitta samarbeten och partners för att i nästa steg planera en framtida ansökan.

Syftet är att visa på behov och goda exempel för att tillsammans ringa in områden inom kognitiva sjukdomar och digitala hjälpmedel att arbeta vidare med. Workshopen kommer att följas upp med ytterligare ett tillfälle tisdag 30 november för att jobba vidare mot att få ihop konkret samverkan inom till exempel EU:s forsknings- och utvecklingsprogram.

Workshopen är avgiftsfri, anmälan krävs. Mer information »

Arrangörer
Support Office for Life Science & Health (SOLH). Parter i SOLH-projektet är Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå universitet Holding AB samt Luleå tekniska universitet. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Västerbotten och Umeå kommun medfinansierar SOLH.

Digital rapportlansering: Kognitiv sjukdom och/eller posttraumatiskt stressyndrom 

3
dec
Datum: 3 december 2021
Tid: 12:00 – 13:00
Plats:
Online

Migrationsskolan, Kunskapscentrum demenssjukdomar och Röda Korset kompetenscenter för tortyr- och krigsskade­rehabilitering bjuder in till ett digitalt lunchseminarium för att presentera rapporten Risker vid kognitiv utredning av äldre med migrationsbakgrund - ett utvecklingsarbete om sent debuterande posttraumatiskt stressyndrom.

I rapporten presenteras ett utvecklingsarbete där vi har undersökt om komplement till den basala kognitiva utredningen i primärvården kan bidra till att underlätta differentialdiagnosen mellan kognitiv sjukdom och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Medverkande vid seminariet:

  • Frida Johansson Metso, psykolog vid Transkulturellt Centrum och samord­nare för Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering
  • Josephine Sörenson, tf. enhetschef vid Kunskapscentrum demenssjukdomar och Migrationsskolan
  • Sigrid Kulneff, vårdutvecklare vid Kunskapscentrum demenssjukdomar

Seminariet är avgiftsfritt och hålls via Teams. Föranmälan krävs.

Mer information »

Mötesplats Ung anhörig • Online 

7
dec
Datum: 7 december 2021
Tid: 17:00 – 18:30
Plats:
Online
Arrangör:
Anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation.

Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

På grund av rådande omständigheter så börjar träffarna digitalt. Förhoppningen är att under höstenkunna genomföra fysiska träffar. Information om hur träffen genomförs skickas ut inför varje tillfälle.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Riksforum för sjuksköterskor 2021 • Online 

8
dec
Datum: 8 – 9 december 2021
Tid: Se program nedan
Plats:
Distansföreläsning via Microsoft Teams
Arrangör:
RFSÄD & KUI

Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård bjuder tillsammans (RFSÄD) med KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) in till årets riksforum för sjuksköterskor 2021. Ett rikstäckande forum med fortbildningsdagar speciellt utformad för dig inom vården av äldre och personer med demenssjukdom.

Program och mer information »

Sjuksköterskedagarna 2022 • Stockholm 

8
mar
Datum: 8 – 9 mars 2022
Tid: Se program nedan
Plats:
Münchenbryggeriet
Arrangör:
Svensk sjuksköterskeförening

Svensk sjuksköterskeförening bjuder in till tvådagarskonferens. Under dagarna kan du fördjupa dig inom områden som personcentrerad vård och omvårdnad, levnadsvanor, agenda 2030 och sjuksköterskans roll.

Mer information »

Sikta mot stjärnorna • Stockholm 

1
apr
Datum: 1 april 2022
Tid: 9:00 – 16:15
Plats:
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum & SveDem

Efter att pandemin satt käppar i hjulet vid två tillfällen hoppas vi nu äntligen kunna arrangera inspirationsdagen Sikta mot Stjärnorna – vägen till en personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom. Inspirationsdagen tar avstamp i Stjärnmärkt, Svenskt Demenscentrums utbildningsmodell som på kort tid blivit populär. I dag finns fler än 100 Stjärnmärkta enheter i landet.

Under dagen delar Malmö, Sollentuna och Söderhamn med sig av sina erfarenheter av Stjärnmärkt. Hur har omvårdnaden på deras enheter påverkats? Vad tycker vårdtagarna och deras anhöriga? Ledarskapet och miljöns utformning ur ett personcentrerat perspektiv är andra teman som tas upp under dagen.

Bland föreläsarna märks även professor Helle Wijk, professor vid Göteborgs unversitet, Frida Nobel, medicinskt sakkunnig, Socialstyrelsen, Sibylle Mayer, överläkare, Gävle/Hudiksvall och Monica Berglund, Banga Akademi.

Ladda ned programmet (nytt fönster)

Anmälan » (nytt fönster)

Skandinavisk ledarskapskonferens • Stockholm 

26
sep
Datum: 26 – 27 september 2022
Tid: Se program nedan
Plats:
Stockholm City Conference Centre
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum, Nasjonal kompetansetjeneste (Norge) och Nationalt videnscenter for demens (Danmark)

För femte gången arrangerar Skandinaviens tre nationella demenscentrum en konferens med ledarskapet i fokus.

Brendan McCormack, professor vid Queen Margaret University i Skottland, är bara en av flera spännande föreläsare som kommer till Stockholm City Conference Centre. Program och länk till anmälan läggs ut under 2021. 

OBS! Denna konferens skulle har ägt rum i oktober 2020 men ställdes in p.g.a. coronaepidemin.