Kalender

Vårdförlopp kognitiv svikt vid demenssjukdom • Online 

19
okt
Datum: 19 oktober 2022
Tid: 12:00 – 12:45
Plats:
Zoom
Arrangör:
Nationellt programområde (NPO) äldres hälsa & nationell arbetsgrupp (NAG) kognitiv svikt

Nationellt programområde (NPO) äldres hälsa, och nationell arbetsgrupp (NAG) kognitiv svikt, bjuder in till webbinarium om det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för kognitiv svikt vid demenssjukdom som publicerades våren 2021.

De båda ordförandena i nationell arbetsgrupp kognitiv svikt, Madelene Johanzon och Anne Wissendorff Ekdahl guidar genom vårdförloppets olika delar. Medverkar gör också Frida Nobel från Socialstyrelsen. Hon tydliggör kopplingen till standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom.

Webbinariet är avgiftsfritt men föranmälan krävs. Sista anmälningsdag är 17 oktober 2022.

Amälan och mer information » (nytt fönster)

Framtidens hjärnhälsa • Sthlm/Online 

20
okt
Datum: 20 oktober 2022
Tid: 12:30 – 16:45
Plats:
iOffice, Kungsgatan 60, Stockholm • Online
Arrangör:
Mindmore

I ett symposium den 20 oktober kan man engagera sig med branschledare samt få insikter och idéer om det senaste inom digital hjärnhäls. Utforska spännande ämnen tillsammans med årets experter och djupdyk med oss i neuropsykologi, hjärnforskning och hjärnhälsa genom paneldiskussion.

Symposiet är avgiftsfritt. Anmälan på Mindmores webb (nytt fönster)

Café Förgätmigej • Linköping 

3
nov
Datum: 3 november 2022
Tid: 16:30 – 18:00
Plats:
Anhörigcenter, Brigadgatan 14 A
Arrangör:
Linköpings kommun, Demensföreningen i Linköping, Resurspoolen & Studieförbundet vuxenskolan

Linköpings kommun, Demensföreningen i Linköping, Resurspoolen & Studieförbundet vuxenskolan bjuder in till Café Förgätmigej.

Träffen är till för dig som har en demenssjukdom, dina närstående och övriga intressenter.

Under kvällen samtalas det om ett demensvänligt samhälle.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Mötesplats Ung anhörig • Sthlm 

8
nov
Datum: 8 november 2022
Tid: 17:30 – 19:00
Plats:
Ljuspunkten, Norrtullsgatan 12M
Arrangör:
Stockholms läns kommuner och stadsdelar

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation. Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Mötesplats Ung anhörig • Sthlm 

8
nov
Datum: 8 november 2022
Tid: 17:30 – 19:00
Plats:
Ljuspunkten, Norrtullsgatan 12M
Arrangör:
Stockholms läns kommuner och stadsdelar

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation. Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Vad underlättar vardagen för den demenssjuke? • Gbg & Online 

11
nov
Datum: 11 november 2022
Tid: 8:00 – 16:00
Plats:
Radisson Blu Scandinavia, Göteborg samt Online
Arrangör:
Göteborgsregionen

Göteborgsregionen (GR) bjuder in till sin återkommande demenskonferens med temat Vad underlättar vardagen för den demenssjuke?

Den viktigaste resursen för att underlätta vardagen för den demenssjuke är du som personal. Under konferensen kommer du med hjälp av humor, kunskap och självinsikt reflektera över vem det är som den demenssjuke möter när hen träffar dig.

Du kommer också att få ta del av den senaste forskningen vad gäller medicin, men även om vikten av hälsofrämjande och förebyggande insatser. Forskningen visar att det går att förebygga demenssjukdom och att fördröja symptom genom ett systematiskt hälsofrämjande arbete. Några av GR:s medlemskommuner kommer visa hur de på ett innovativt sätt arbetar för att stödja den enskilde i vardagen och ta vara på det friska.

I år kommer ni åter få möta utställare som visar produkter, utbildningar och metoder som underlättar vardagen för er och för den demenssjuke.

Målgrupp: Politiker, chefer, biståndshandläggare, vårdutvecklare, legitimerad personal, undersköterskor, vårdbiträden med flera som möter demenssjuka i sitt yrke.

Program och mer infomration via GR:s hemsida »

Innovative Payment Models in Alzheimer’s Disease • JIM symposium 

11
nov
Datum: 11 november 2022
Tid: 9:00 – 17:00
Plats:
Nobel Forum, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
Arrangör:
Karolinska Institutet

Are innovative payment models required to give patients access to potential disease-modifying therapies for Alzheimer’s disease?

Several potentially disease-modifying therapies (DMT) for Alzheimer’s disease (AD) are currently in final stages of clinical development. If successful, difficult questions will need to be answered regarding how DMT will be used and reimbursed. Such challenges are not unique to the field of AD; however, the scale of the issue would be unparalleled due to the high prevalence, enormous unmet medical need and challenges in determining the value of treatment and aligning the incentives of the multiple stakeholders involved. This symposium will provide a critical assessment of the applicability of innovative payment models to AD DMT, and develop proposals for which models can be considered under different circumstances.

Admission: Free, pre-registration required to gunilla.johansson@ki.se (number of participants limited)

Screening av misstänkt kognitiv nedsättning – hur ska man gå till väga? • Online 

22
nov
Datum: 22 november 2022
Tid: 13:00 – 16:15
Plats:
Online/Internet
Arrangör:
Svensk Förening för Kognitiv Medicin & Svenskt Demenscentrum

Svensk Förening för Kognitiv Medicins 10:e nationella konferens arrangeras i år i samarbete med Svenskt Demenscentrum. Den är en fortsättning på det webbinarium som de båda organisationerna höll den 10 februari: Är det dags att se över MMSE som screeningverktyg för kognitiv nedsättning?

Denna gång fördjupar vi oss i ämnet kognition med den aktuella målsättningen att ge hands-on information om hur man använder olika kognitiva undersökningsinstrument. Avsikten är också att förmedla vad instrumenten utsäger – och inte utsäger – om snabbhet/uppmärksamhet, minne/inlärning, visuospatial, språklig och exekutiv funktion.

Konferensen hålls online. Deltagandet är avgiftsfritt men kräver föranmälan.

Anmälan

Café Förgätmigej • Linköping 

1
dec
Datum: 1 december 2022
Tid: 16:30 – 18:30
Plats:
Anhörigcenter, Brigadgatan 14 A
Arrangör:
Linköpings kommun, Demensföreningen i Linköping, Resurspoolen & Studieförbundet vuxenskolan

Linköpings kommun, Demensföreningen i Linköping, Resurspoolen & Studieförbundet vuxenskolan bjuder in till Café Förgätmigej.

Träffen är till för dig som har en demenssjukdom, dina närstående och övriga intressenter.

Mikael Ludvigsson, läkare vid Medicinska – Geriatriska och Psykiatriska klinikerna i Linköping, pratar utifrån ”Psykisk ohälsa bland äldre”.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Mötesplats Ung anhörig • Sthlm 

6
dec
Datum: 6 december 2022
Tid: 17:30 – 19:00
Plats:
Ljuspunkten, Norrtullsgatan 12M
Arrangör:
Stockholms läns kommuner och stadsdelar

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation. Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information » (PDF i nytt fönster)