Kalender

Webbinarium Covid-19 och äldreomsorgens organisering i tre nordiska länder 

10
nov
Datum: 10 november 2020
Tid: 11:30 – 13:15
Plats:
Online
Arrangör:
KI:s resursgruppför äldres hälsa under covid-19

KI:s "resursgrupp för äldres hälsa under Covid-19” bjuder in till ett lunchwebbinarium där framstående äldreomsorgsforskare från Norge, Danmark och Sverige ger en bild av Covid-19 pandemin i relation till äldreomsorgens organisering i respektive land.

Föreläsare:
Mia Vabø, professor, Oslo Storstadsuniversitet (Oslomet), Norge
Mia Vabøs forskning omfattar politiska, kulturella och institutionella förändringar i äldreomsorgen och hur dessa förändringar interagerar och påverkar arbetsförhållandena i omsorgssektorn.

Tine Rostgaard, professor, Stockholms Universitet, Sverige samt Roskilde Universitet, Danmark​
Tine Rostgaard är specialiserad inom komparativ socialpolitisk välfärdsforskning, formell och informell äldreomsorg

Marta Szebehely, professor emeritus, Stockholms Universitet, Sverige
Marta Szebehly har forskat om äldreomsorg ur vardags-, genus- och socialpolitiska perspektiv sedan mitten av 1980-talet.

Programmet hålls på svenska via Zoom. Ingen registrering krävs, deltagandet är avgiftsfritt.

Mer information på KI:s hemsida »
Anslut till webbinariet via Zoom »

Mötesplats Ung anhörig • Online 

19
jan
Datum: 19 januari 2021
Tid: 17:00 – 18:30
Plats:
Online
Arrangör:
Anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation.

Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

På grund av rådande omständigheter så börjar träffarna digitalt. Förhoppningen är att under våren kunna genomföra fysiska träffar. Information om hur träffen genomförs skickas ut inför varje tillfälle.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information och kontaktuppgifter »

Webbinarium: Stjärnmärkt demensomsorg 

15
feb
Datum: 15 februari 2021
Tid: 13:30 – 15:15
Plats:
Internet
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum och SveDem

Sedan Svenskt Demenscentrum lanserade utbildningsmodellen Stjärnmärkt har drygt 60 enheter i landet genomfört den och kan titulera sig som Stjärnmärkta. Antalet kommer att fortsätta öka även nästa år, det handlar om såväl äldreboenden och dagverksamheter som hemtjänst och biståndshandläggarenheter.

Med anledning av det stora intresset för utbildningsmodellen arrangerar Svenskt Demenscentrum och Svenska Demensregistret webbinariet Stjärnmärkt demensomsorg. Det tar bland annat upp utmaningar och erfarenheter av att arbeta med utbildningsmodellen och vilka effekter som satsningen har gett.

Under webbinariet föreläser även Iréne Ericsson, fil dr och forskare vid Jönköpings University, om att utveckla personcentrerade arbetssätt som också är det övergripande syftet med Stjärnmärkt.

Webbinariet är avgiftsfritt och öppet för alla. Mer information och länk till anmälan läggs ut i januari 2021.

Mötesplats Ung anhörig • Online 

23
feb
Datum: 23 februari 2021
Tid: 17:00 – 18:30
Plats:
Online
Arrangör:
Anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation.

Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

På grund av rådande omständigheter så börjar träffarna digitalt. Förhoppningen är att under våren kunna genomföra fysiska träffar. Information om hur träffen genomförs skickas ut inför varje tillfälle.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information och kontaktuppgifter »

Mötesplats Ung anhörig • Online 

30
mar
Datum: 30 mars 2021
Tid: 17:00 – 18:30
Plats:
Online
Arrangör:
Anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation.

Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

På grund av rådande omständigheter så börjar träffarna digitalt. Förhoppningen är att under våren kunna genomföra fysiska träffar. Information om hur träffen genomförs skickas ut inför varje tillfälle.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information och kontaktuppgifter »

Mötesplats Ung anhörig • Online 

27
apr
Datum: 27 april 2021
Tid: 17:00 – 18:30
Plats:
Online
Arrangör:
Anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation.

Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

På grund av rådande omständigheter så börjar träffarna digitalt. Förhoppningen är att under våren kunna genomföra fysiska träffar. Information om hur träffen genomförs skickas ut inför varje tillfälle.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information och kontaktuppgifter »

Mötesplats Ung anhörig • Online 

18
maj
Datum: 18 maj 2021
Tid: 17:00 – 18:30
Plats:
Online
Arrangör:
Anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation.

Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

På grund av rådande omständigheter så börjar träffarna digitalt. Förhoppningen är att under våren kunna genomföra fysiska träffar. Information om hur träffen genomförs skickas ut inför varje tillfälle.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information och kontaktuppgifter »

Mötesplats Ung anhörig • Online 

15
jun
Datum: 15 juni 2021
Tid: 17:00 – 18:30
Plats:
Online
Arrangör:
Anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation.

Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

På grund av rådande omständigheter så börjar träffarna digitalt. Förhoppningen är att under våren kunna genomföra fysiska träffar. Information om hur träffen genomförs skickas ut inför varje tillfälle.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information och kontaktuppgifter »

Skandinavisk ledarskapskonferens • Stockholm 

26
sep
Datum: 26 – 27 september 2022
Tid: Se program nedan
Plats:
Stockholm City Conference Centre
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum, Nasjonal kompetansetjeneste (Norge) och Nationalt videnscenter for demens (Danmark)

För femte gången arrangerar Skandinaviens tre nationella demenscentrum en konferens med ledarskapet i fokus.

Brendan McCormack, professor vid Queen Margaret University i Skottland, är bara en av flera spännande föreläsare som kommer till Stockholm City Conference Centre. Program och länk till anmälan läggs ut under 2021. 

OBS! Denna konferens skulle har ägt rum i oktober 2020 men ställdes in p.g.a. coronaepidemin.