Beteendeförändringar

Det är en stor utmaning att möta personer med förändrat beteende och med psykologiska symptom vid demens. Här förslag på hur man kan bemöta och förhålla sig vid olika symptom av sjukdomen.  

Ilska

Aggressivtbeteende kan plötsligt dyka upp utan någon uppenbar orsak eller kan vara ett resultat från en frustrerande situation. Det kan ge sig i uttryck både fysiskt med t.ex. knuffar och slag och verbalt med skrik och svordomar. Oavsett orsak bör vi försöka förstå varför en person blir arg eller upprörd.

  • Är personen trött för att han/hon inte vilat eller sovit tillräckligt?
  • Är det biverkan av mediciner som orsakar aggressivitet?
  • Kan inte personen förmedla om han eller hon har smärta?
  • Är personen överstimulerad av höga ljud, stimmig miljö eller oordning?
  • Känner sig personen vilse?
  • Frågar du för många frågor eller kommer med för många påståenden?
  • Är dina instruktioner enkla och lätta att förstå?
  • Tar personen in din stress och irritation?
  • Är du negativ och kritisk?

Tips!  Försöka att identifiera den omedelbara orsaken. Vad hände precis innan reaktionen triggade igång beteendet? Fokusera på känslan inte på fakta? Koncentrera inte på specifika detaljer utan se till personens känslor bakom orden.

Bli inte arg eller upprörd. Ta inte ett ilsket beteende som personligt. Personen är kanske inte nödvändigtvis arg på dig. Var positiv, uppmuntra, tala långsamt och lugnande.

Undersök omgivningen och anpassa den för att undvika liknande situationer. Försök med lugnade aktiviteter t.ex. musik, massage, eller gymnastik för att minska problemet. Kanske kan man lämna personen i fred en stund.

Upprepning

En person med demenssjukdom kan göra eller säga saker om och om igen. I de flesta fall söker han eller hon efter trygghet, trivsel och närhet. 

Tips!
Sök efter en orsak till upprepningarna. Istället på att fokusera på vad personen gör tänk istället på hur han eller hon känner sig.

Från handling till meningsfull aktivitet. Om en person stryker sin hand fram och tillbaka över bordet, ta fram en trasa och be om hjälp att torka bordet. Man kan också be om hjälp att få bort dammet från ett klädesplagg om en person ofta stryker sin hand över dukar, möbler eller kläder. 

Lugna personen med mjuk röst och lätt och beröring. Ge det svar han eller hon söker även om du måste upprepa svaret flera gånger. Personen kanske är uttråkad och behöver något att göra. Ge struktur och engagera personen i en trevlig sysselsättning.

Om personen frågar samma saker om och om igen, underlätta för henne eller honom i vardagen. Gör det lättare att komma ihåg med anteckningar, klocka, kalender och fotografier.

 

Förvirring

En person med demenssjukdom kanske inte känner igen familjemedlemmar, platser eller saker. Den demenssjuke kanske inte längre förstår hur en penna eller gaffel ska användas. Dessa situationer kan vara svåra att hantera och kräver mycket tålamod och förståelse.

Tips!
Försök att vara lugn. Även om du blir kallad vid fel namn eller inte blir igenkänd vilket är smärtsamt försök att inte visa att du blivit sårad. 

Ge enkla förklaringar. För inte ett långt resonemang utan förenkla så mycket som möjligt. Visa fotografier och andra saker som påminner om människor och platser.

Erbjud hjälp genom att fråga istället för att rätta personen t.ex. pröva och säg ”Jag trodde det var en kniv” eller ”Jag tror att hon är ditt barnbarn”. Kom ihåg att det är demenssjukdomen som är orsaken till glömska. Ditt stöd och din uppmuntran underlättar vardagen.

Misstänksamhet

Minnesnedsättning och förvirring kan få personer att uppfatta saker felaktigt. Demenssjuka kan ibland bli misstänksamma mot dem runt i kring och anklaga dem för stöld, otrohet eller annat. De kan också hända att personen misstolkar det han ser och hör.

Tips!
Försök att tänka på att ge enkla svar utan långa förklaringar eller resonemang. Fokusera på någonting annat som att be om hjälp med en syssla.

Lyssna på vad som bekymrar personen och försök att förstå hans/hennes verklighet. Försäkra dig om att personen förstår att du bryr dig om.

Argumentera inte och försök inte att övertyga. Låt personen uttrycka sina åsikter. Bekräfta hans eller hennes åsikt

Om en person ofta letar efter sin plånbok eller handväska kan det vara bra att ha en dubbel uppsättning för att underlätta vardagen

Oro

En person med demenssjukdom kan känna sig orolig eller upprörd och behöver kanske gå omkring för att motverka rastlösheten. Ofta känner inte personen igen sig i sitt eget hem, utan är ständigt på väg hem. Det här kan göra att personen känner sig otrygg och konstant följer efter en personal.

Tips!
Försök att ta reda på vad som orsakar oro. Låt personen få veta att du är där för honom eller henne. Engagera personen i någonting som avleder oro till exempel konst, musik eller promenader.

Skapa en trygg miljö som är lugn och harmonisk. Undvik många personer och höga ljud.

Publicerad: 2008-06-27, Uppdaterad: 2024-07-08