Ny version av Checklista demens

Nu kommer en ny version av Checklista demens. Det lättanvända och verksamhetsnära verktyget används främst för att följa upp de nationella riktlinjerna på den enskilda arbetsplatsen. Liksom tidigare finns checklistan i två varianter, en för särskilt boende och en för hemtjänst.

Checklista demens är ett formulär med frågor uppdelade på olika avsnitt, bland annat Läkemedel, Fysisk och psykosocial miljö och Måltider och nutrition. Frågorna tas upp i arbetsgruppen och besvaras för varje vårdtagare. Det ifyllda formuläret kan sedan föras in i den befintliga dokumentationen. Genom att diskutera och analysera svaren kan även lärande och teamarbete stärkas på arbetsplatsen.

Vad är då nytt i den nya omarbetade checklistan? Ja, nya frågor har tillkommit, ännu fler har tagits bort. I checklistan för särskilt boende har ett helt avsnittet – Vård livets slut – lyfts ut. En del av frågorna där har flyttats till andra avsnitt.

Laila Becker– Nytt är också att vägledningen ligger i en separat pdf. Sammataget hoppas vi att den nya checklistan upplevs ännu mer användarvänlig utan att för den skull ha blivit mindre relevant, säger Laila Becker som har lett utvecklingsarbetet med checklistan på Svenskt Demenscentrum.

Till sin hjälp har hon haft referensgrupper i Arjeplog, Osby, Stockholm, Sundsvall och Uppsala. De har gett feedback och förslag på ändringar. Den nya checklistan har sedan prövats i Stockholmsstadsdelen Enskede-Årsta-Vantör och Huddinge, inom ramen för pilotstudien Kvalitetsmärkning av demenskompetens. Se separat artikel.

– Senare i år hoppas vi kunna lansera en digital checklista, en version som man kan fylla i från datorn och där varje sammanfattning kan skrivas ut separat, säger Laila Becker.

Utvecklingsarbetet med den nya versionen har delvis finansierats via Stiftelsen Uppsala Hemsysterskolas Fond.

Magnus Westlander

Checklista demens kan laddas ned gratis från Svenskt Demenscentrums webb