MMT (MMSE)

MMT, även kallat MMSE, är ett enkelt och ofta använt test som ger en grov uppskattning av den kognitiva förmågan (minne, inlärning, orienteringsförmåga etc). Testpersonen ombeds besvara frågor, rita enkla figurer och upprepa några ord som testledaren säger. Resultatet anges i poäng med 30 som maxpoäng. Ett ungefärligt sätt att uttrycka demensgraden genom MMT-poäng är:

  • Mild begynnande demens: 30 – 26
  • Mild demens: 25 – 20
  • Medelsvår demens: 19 – 10
  • Svår demens: 9 – 0

Inget exakt instrument 

Demenssjukdom kan inte helt uteslutas även vid höga MMT-poäng. Det finns personer som får 30 poäng och som ändå kan ha en begynnande demensutveckling. Nedsatt allmäntillstånd, språksvårigheter och nedsatt hörsel är några faktorer som kan försämra resultatet. 

Rekommenderas av Socialstyrelsen

Testresultatet anses ändå ge en vägledning och MMT bör ingå i en basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Det kan även vara ett bra instrument för att följa patientens kognitiva utveckling över tiden.

Publicerad: 2008-09-26, Uppdaterad: 2020-01-14