MMSE

MMSE är ett enkelt och ofta använt test som ger en grov uppskattning av kognitiv förmåga (minne, inlärning, orienteringsförmåga etc). Testpersonen ombeds besvara frågor, rita enkla figurer och upprepa några ord som testledaren säger. Resultatet anges i poäng med 30 som maxpoäng. Ett ungefärligt sätt att uttrycka demensgraden genom MMSE-poäng är:

  • Mild begynnande demens: 30 – 26
  • Mild demens: 25 – 20
  • Medelsvår demens: 19 – 10
  • Svår demens: 9 – 0

Läs mer om MMSE (Arbeta med demens)

Publicerad: 2008-09-26, Uppdaterad: 2022-08-01