Språkstöd till Demens ABC

språkstödGoda språkkunskaper är en förutsättning för att kunna ge god vård och omsorg. Varje yrke har sitt språk och i den här arbetsboken tar vi upp det som används inom vård och omsorg, framför allt inom demensvård.

Boken fokuserar på läs, ord- och begreppsförståelse men innehåller även övningar som uppmuntrar till dialog och diskussion. Den kan användas på arbetsplatsen men också i undervisningen vid till exempel gymnasiets vård- och omsorgsprogram och SFI (svenska för invandrare).

Vår förhoppning är att boken ska ge fler personer möjlighet att genomföra webbutbildningen Demens ABC och därmed lära sig grunderna för att arbeta efter de nationella riktlinjerna.

2022 kom språkstödsboken i en ny reviderad uppplaga, anpassad till den uppdaterade versionen av Demens ABC.

Här hittar du Språkstöd

Språkstöd till Demens ABC kan beställas, eller laddas ned som pdf, i vår webbshop (nytt fönster)

Publicerad: 2016-05-31, Uppdaterad: 2022-08-30