Så många har utbildat sig

Här är siffror på hur många som har genomfört Svenskt Demenscentrums ABC-utbildningar. Statistik från webbutbildningen Nollvision är f.n. inte tillgänglig.