Sök böcker och film

De sista åren 

Maj Fant (1991)
 Böcker och rapporter

En fortsättning på boken " Att bli mamma till sin mamma " (1990, Månpocket). I denna bok skildrar författaren sin demenssjuka mammas sista år. Boken tar bland annat upp hur anhöriga drabbas och författaren delar även med sig av delar av de brev hon fått sedan den första boken släppts.

En fortsättning på boken " Att bli mamma till sin mamma " (1990, Månpocket). I denna bok skildrar författaren sin demenssjuka mammas sista år. Boken tar bland annat upp hur anhöriga drabbas och författaren delar även med sig av delar av de brev hon fått sedan den första boken släppts.

Förlag: Natur och Kultur
 

Sagan om Gunnel : i Alzheimers skugga  

Gösta Bohman (1991)
 Böcker och rapporter

Nyutgåva

Förlag: MånPocket
 

Nyutgåva

Förlag: MånPocket
 

Losing It All: The Reality of Alzheimer's Disease  

USA (1991)
 Böcker och rapporter

Dessa filmer handlar om Alzheimers sjukdom och ska hjälpa dem som har nära och kära som drabbats. Den kan underlätta förståelsen av den smärta och ensamhet den drabbade känner och hur det känns när ljuset slocknar ett efter ett.

Dessa filmer handlar om Alzheimers sjukdom och ska hjälpa dem som har nära och kära som drabbats. Den kan underlätta förståelsen av den smärta och ensamhet den drabbade känner och hur det känns när ljuset slocknar ett efter ett. Berättelserna är ännu mer övertygande, när de baseras på verkliga fakta.

Trappornas hus  

Barbara Vine (1990)
 Böcker och rapporter

Deckaren handlar om en grupp människor som bor i ett stort hus i London, en av dem blir mördad. Sanningen nystas långsamt upp. Dåtid, nutid och framtid vävs i berättelsen samman till historiens ödestigra slut.

Deckaren handlar om en grupp människor som bor i ett stort hus i London, en av dem blir mördad. Sanningen nystas långsamt upp. Dåtid, nutid och framtid vävs i berättelsen samman till historiens ödestigra slut.

Barbara Vine är en pseudonym för Ruth Barbara Rendell
Förlag: Norstedts Förlag
Originaltitel:  The house of stairs

Förvirrad och glömsk : en bok om demenssjukdomar 

My Persson (1990)
 Böcker och rapporter

Förlag: Tre böcker

 

Förlag: Tre böcker

 

Att bli mamma till sin mamma  

Maj Fant (1990)
 Böcker och rapporter

Med gripande engagemang berättar Maj Fant om sin gamla mor, som drabbades av en demenssjukdom men inte kunde beredas plats på något vårdhem. Hon försöker med denna bok få politikerna att inse hur verkligheten ser ut för de demenssjuka och deras anhöriga, hur svår deras situation kan vara.

Med gripande engagemang berättar Maj Fant om sin gamla mor, som drabbades av en demenssjukdom men inte kunde beredas plats på något vårdhem. Hon försöker med denna bok få politikerna att inse hur verkligheten ser ut för de demenssjuka och deras anhöriga, hur svår deras situation kan vara.
Nyutgåva

Förlag: Månpocket

Mercy or Murder? 

USA (1987)
 Film

Roswell och Emily Gilbert har varit gifta i 51 år. De sista åtta åren av äktenskapet har Emily lidit av Alzheimers sjukdom och skelettsjukdomen osteoporos. Ofta, särskilt i peroioder av svår smärta, tiggde Emily om att få dö. Under mars 1985 sköt den då 75-åriga Roswell sin fru Emily.

Roswell och Emily Gilbert har varit gifta i 51 år. De sista åtta åren av äktenskapet har Emily lidit av Alzheimers sjukdom och skelettsjukdomen osteoporos. Ofta, särskilt i peroioder av svår smärta, tiggde Emily om att få dö. Under mars 1985 sköt den då 75-åriga Roswell sin fru Emily. Han menar att han handlade av nåd, att det rörde sig om aktiv dödshjälp. Rättsväsendet åtalade och dömde honom för mord. Denna händelse ledde till att en hel nation (USA) diskuterade eutanasi (aktiv dödshjälp). Filmen bygger på en verklig historia.

Sonia 

Kanada (1986)
 Film

Sonia Reid är 58 år gammal, änka och konstprofessor. Till hennes dotter Roxannes stora fasa har Sonia börjat få problem med att minnas saker. Sonia kommer försent till föreläsningar, sover dåligt och känner sig deprimerad.

Sonia Reid är 58 år gammal, änka och konstprofessor. Till hennes dotter Roxannes stora fasa har Sonia börjat få problem med att minnas saker. Sonia kommer försent till föreläsningar, sover dåligt och känner sig deprimerad. Långsamt förvandlas Sonia till en annan person, hon förnekar det dock för sin omvärld. All denna förändring blir till en mardröm då bägge inser att de måste acceptera Sonias Alzheimers sjukdom.

Minns du vår kärlek? 

USA/Argentina (1985)
 Film

Barbara Wyatt-Hollis är poet och lärare. Hon lever ett lyckligt liv tillsammans med George, de har många vänner, barn och barnbarn. Barbaras mor är den första som börjar misstänka att någonting inte står rätt till då Barbara blir allt mer frånvarande och glömsk.

Barbara Wyatt-Hollis är poet och lärare. Hon lever ett lyckligt liv tillsammans med George, de har många vänner, barn och barnbarn. Barbaras mor är den första som börjar misstänka att någonting inte står rätt till då Barbara blir allt mer frånvarande och glömsk. Efter en serie läkarundersökningar står det klart att Barbara vid femtio års ålder har Alzheimers sjukdom. Barbara blir allt sämre och situationen blir allt svårare att hantera, framför allt för George. Han får dock stöd och hjälp från en anhörigförening och familjen kämpar vidare för att Barbara ska få en kärleksfull miljö under hennes sista år i livet.

Originaltitel: Do You Remember Love