Tips på bra förhållningssätt

"Samtala som ni brukar göra och om personen 'lever i gamla tider', prata om gamla tider". Det är par goda råd när du möter personer med demenssjukdom. Tips på fler bra förhållningssätt finns på Demensförbundets webb (nytt fönster)

 

Publicerad: 2008-10-12, Uppdaterad: 2024-04-25