Yngrenätverket

Yngrenätverket är för dig som är under 65 år och make, maka, sambo eller partner till en person med en demenssjukdom. Syftet med nätverekt är att unga anhöriga till demenssjuka skall stödja och delge varandra erfarenheter. I dag har nätverket ca 100 medlemmar från hela landet som bland annat håller regionala möten. Läs mer på Demensförbundets webb (nytt fönster)

Publicerad: 2019-12-09, Uppdaterad: 2024-04-25