Skalor | checklistor

Följande bedömningsinstrument rekommenderas av Socialstyrelsen vid basal demensutredning av personer med misstänkt kognitiv eller demenssjukdom, se Socialstyrelsens nationella riktlinjer (nytt fönster)

MMSE-NR3 (svensk översättning)

(MMSE-NR3 ersätter MMSE-SR)

Klocktest

RUDAS-S

MOCA

 

 

Publicerad: 2015-07-02, Uppdaterad: 2024-04-15