Coronavirus

Här hittar du länkar till webbsidor, filmer och artiklar som tar upp coronavirus och sjukdomen covid-19. Fokus ligger på viktig information, råd och stöd i vårdpersonalens arbete. Sidan upppdateras efterhand. Tipsa oss gärna!

Senast publicerat

  • Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilda boendeformer för äldre, Socialstyrelsen (nytt fönster)
  • Professor Maria Eriksdotter argumenterar för besöksförbud på äldreboenden och hur covid-19 påverkar både de som direkt drabbas och äldrevården, se inslag i TV4 (nytt fönster)
  • Kognitivt bildstöd framtaget av WHO, bl a om handhygien, Kunskapsstöd.se (nytt fönster)

Filmer

Kunskapsstöd (myndigheter)

Besöksförbud

Länkar

E-utbildningar om coronavirus

Informationsblad till anslagstavlan