Coronavirus

Här hittar du länkar till webbsidor, filmer och artiklar som tar upp coronavirus och sjukdomen covid-19. Fokus ligger på viktig information, råd och stöd i vårdpersonalens arbete. Sidan upppdateras efterhand. Tipsa oss gärna!

Senast publicerat

 • Goda exempel som kan minska smittspridningen på äldreboenden, Folkhälsomyndigheten (pdf)
 • Checklista för att hindra smitta av covid-19 på äldreboenden, Socialstyrelsen (pdf)
 • Besöksförbudet på äldreboenden förlängs, Regeringen (nytt fönster)

Filmer

Allmänt om covid-19

Förhindra smittspridning

 • Goda exempel som kan minska smittspridningen på äldreboenden, Folkhälsomyndigheten (pdf)
 • Checklista för att hindra smitta av covid-19 på äldreboenden, Socialstyrelsen (pdf)
 • Provtagning för covid-19 inom särskilt boende för äldre, Folkhälsomyndigheten (pdf)
 • Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilda boendeformer för äldre, Socialstyrelsen (nytt fönster)
 • För dig som är ny på jobbet: Hindra smittspridning och använda skyddsutrustning, Socialstyrelsen (pdf)

Besöksförbud

 • Besöksförbudet på äldreboenden förlängs, Regeringen (nytt fönster) 
 • Allmänna råd om undantag för besöksförbud, Socialstyrelsen (nytt fönster)
 • Nationellt besöksförbud på äldreboenden, Regeringen.se (nytt fönster)
 • Rekommendationer vid besök i särskilda boendeformer, Folkhälsomyndigheten.se (nytt fönster)

Länkar

E-utbildningar om coronavirus

Informationsblad och bildstöd